Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Odpowiedzialność księgowego za błędy w naszym zeznaniu rocznym

Odpowiedzialność księgowego za błędy w naszym zeznaniu rocznym

▪ 13 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wiele osób korzystających z zewnętrznych usług księgowych uważa, że to biuro rachunkowe poniesie odpowiedzialność za ewentualne błędy wynikające z prowadzonej ewidencji. O ile podmiot prowadzący naszą księgowość nie pozostaje w zupełności bezkarny, o tyle nie wpływa to na wysokość naszych zobowiązań podatkowych.

Odpowiedzialność księgowego za błędy w naszym zeznaniu rocznym

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

W obawie przed wątpliwościami interpretacyjnymi jakie rodzi Polski Ład, wiele osób powzięło decyzje o powierzeniu ich rozliczeń podatkowych biurom rachunkowym. Należy jednak zwrócić uwagę, iż powierzenie obowiązków rachunkowych przez podatnika innemu podmiotowi nie będzie miało wpływu na ograniczenie jego odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Ordynacja podatkowa wyraźnie wskazuje, iż to podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

Nie oznacza to jednak, że w razie zaistniałych błędów księgowych wynikających z działalności biura rachunkowego, księgowy nie będzie ponosił za nie żadnej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność biura rachunkowego – ustawa o rachunkowości

W pierwszej kolejności wywołania wymaga szczególny przepis karny usytuowany w ustawie o rachunkowości. Osoba, której zlecono prowadzenie księgowości naszej działalności podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do dwóch lat – lub obu karom jednocześnie – w sytuacji, gdy:

  • nie prowadziła ksiąg rachunkowych w zleconym zakresie, prowadziła ich wbrew przepisom ustawy o rachunkowości lub podawała w tych księgach nierzetelnych danych;
  • nie sporządziła sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej bądź sporządziła je niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zawarła w tych sprawozdaniach nierzetelne dane.

Odpowiedzialność cywilnoprawna biura rachunkowego

Nie ma przepisu szczególnego sformułowanego w przepisach prawa cywilnego, który określałby zakres odpowiedzialności biura rachunkowego za popełnione błędy. W takiej sytuacji podstawą roszczenia wobec księgowego jest odpowiedzialność kontraktowa uregulowana w art. 471 Kodeksu cywilnego. Na podstawie wskazanego przepisu, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Celem skutecznego dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej od biura rachunkowego koniecznym jest zweryfikowanie zakresu umowy o świadczenie usług księgowych. Należy upewnić się w szczególności czy omyłka popełniona przez usługodawcę została dokonana w zakresie zlecenia będącego przedmiotem umowy oraz czy nie ma zapisów szczególnych określających zakres odpowiedzialności biura rachunkowego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00