Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Odroczenie płatności składek ZUS z powodu wojny

Odroczenie płatności składek ZUS z powodu wojny

▪ 4 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Jeśli wojna w Ukrainie spowodowała, że możesz mieć problemy z opłaceniem najbliższej i przyszłych składek, ZUS może odroczyć termin ich płatności. Poniżej wskazujemy co zrobić aby nie płacić odsetek od ewentualnych zaległości.

Odroczenie płatności składek ZUS z powodu wojny

Jakich składek dotyczy odroczenie płatności ZUS?

Odroczenie płatności składek jest instytucją przewidzianą przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Odroczeniu mogą podlegać następujące składki:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.


Zgodnie z założeniami omawianej instytucji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przesunąć termin płatności przysługujących mu należności, jeśli płatnik tych składek nie może ich na bieżąco uregulować ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie.

Wykazanie braku możliwości regulowania składek

Wniosek należy stosownie uzasadnić wskazując jednoznaczną przyczynę niemożności regulowania swoich należności publicznoprawnych. W sytuacji gdy model biznesowy płatnika składek przewidywał transakcje związane z podmiotami z Ukrainy bądź w inny sposób wojna na wschodniej granicy wpłynęła na jego płynność finansową Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrazi zgodę na odroczenie płatności składek.

Odroczenie płatności wyłącznie na wniosek płatnika

W obliczu braku zdolności do regulowania bieżących zobowiązań publicznoprawnych przez przedsiębiorcę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na jego wniosek:

 • Odroczyć termin płatności należności z tytułu składek,
 • Rozłożyć należność na raty.


Organ rozpatrując wniosek płatnika rozkłada należność na raty uwzględniając jego indywidualną sytuację finansową oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Bazując na tych kryteriach ustala wysokość rat na składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Termin na złożenie wniosku

W tym miejscu należy podkreślić, że płatnik składek może ubiegać się o odroczenie i rozłożenie składek na płatności ratalne wyłącznie w odniesieniu do bieżącego bądź następnych okresów rozliczeniowych. Oznacza to, że termin na złożenie wniosku o przesunięcie płatności upływa najpóźniej w dniu zapłaty składki, o której odroczenie wnioskujemy. Odroczenie płatności i rozłożenie jej na raty następuje w drodze umowy zawieranej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Samo ubieganie się o przesunięcie terminu nie jest jednoznaczne ze zgodną na odroczenie ze strony organu ubezpieczeniowego. Może dojść do sytuacji, w której wniosek nie spotka się z akceptacją Zakładu, co oznacza, że będziemy zobowiązani do uregulowania zaległych składek wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę.

Jaki jest koszt odroczenia składek ZUS?

Celem składanego wniosku jest uniknięcie naliczania odsetek za zwłokę. Nie oznacza to jednak, że w razie aprobaty organu na odroczenie nie będziemy zobowiązani do uiszczenia dodatkowej płatności. W takiej sytuacji płatnik będzie musiał dokonać opłaty prolongacyjnej, której wartość wynosi 50% kwoty odsetek zaległości.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00