Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Ostatni moment na zmianę formy opodatkowania za 2023 r.

Ostatni moment na zmianę formy opodatkowania za 2023 r.

▪ 20 lutego 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Polski Ład dokonał nie tylko wielu zmian w rozliczeniach podatników, ale również przyczynił się do modyfikacji organizacji spraw załatwianych z urzędem skarbowym. W wyniku jednej z nich, część podatników może mieć więcej czasu na zmianę formy opodatkowania za miniony okres rozliczeniowy, aniżeli za 2023 rok.

Ostatni moment na zmianę formy opodatkowania za 2023 r.
  • Co do zasady, na zmianę formy opodatkowania za 2023 r. podatnicy mają czas tylko do 20 lutego
  • Część podatników otrzymała szansę na moyfikacji sposobu rozliczeń za 2022 r. z możliwością przejścia na zasady ogólne
  • Zmiana formy opodatkowania ex post dotyczy wyłącznie podatników PIT-36L oraz PIT-28

Największą ilością zmian podatkowych za miniony rok zostali objęci podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Bowiem w przypadku skali podatkowej, doszło do takich znaczących rewolucji jak np. podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmniejszenie zasadniczej stawki PIT czy zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej. Również nie wolno zapominać, że część osób ze wskazanej grupy podatników była adresatem ulgi dla klasy średniej, której obowiązywanie zakończyło się wraz z drugim początkiem półrocza.

Poza zmianami wywierającymi wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego wobec organów administracji skarbowej doszło również do wielu modyfikacji pod względem organizacji w rozliczeniach za miniony 2022 rok. Do tego typu reorganizacji należy zaliczyć między innymi przeformułowanie sposobu ustalania właściwości miejscowej urzędów skarbowych czy ustalenie jednolitego terminu na złożenie wszystkich zeznań rocznych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto, część podatników będzie mogła dokonać następczej zmiany formy opodatkowania za miniony rok podatkowy.

Niestety ustawodawca doszedł do wniosku, że osoby rozliczające na zasadach ogólnych zostały już dostatecznie hojnie obdarowane przez Polski Ład, by im umożliwić dodatkową możliwość przejścia na inny sposób rozliczeń. Należy bowiem pamiętać, że główną przyczyną wprowadzenia kolejnego terminu na inny sposób odprowadzania daniny do urzędu skarbowego jest fakt zajścia zmian w zakresie PIT w trakcie trwania roku podatkowego. W takim wypadku normy ustawy zasadniczej wymuszają na ustawodawcy konieczność zapewnienia, że wszelkie modyfikacje dotyczące podatnika będą realizowane z korzyścią dla niego.

Podatnikom będącym na skali podatkowej nie został przyznany przywilej zmiany sposobu rozliczenia z urzędem skarbowym za 2022 rok. Również w odniesieniu do 2023 r., analogicznie do minionego okresu będą mogli wybrać inną formę opodatkowania, wedle dotychczasowych reguł tzn. nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął swój pierwszy dochód w sezonie rozliczeniowym.

Wyżej wskazana reguła dotyczy wszystkich podatników PIT w odniesieniu do rozliczenia za 2023 r. Zmiana formy opodatkowania ex post została dedykowana wyłącznie dochodom/przychodom osiąganym za 2022 r. i stanowi przywilej dla dwóch grup:

  • Podatników podatku liniowego – osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L (opodatkowanie wedle jednolitej stawki niezależnej od wysokości osiągniętego dochodu – 19%)
  • Podatników odprowadzających ryczałt od przychodu ewidencjonowanych – osoby rozliczające się na formularzu PIT-28 w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą.

Wyżej wskazane grupy podatników mogą dokonać zmiany sposobu opodatkowania za 2022 r. do dnia 2 maja 2023 roku. Wybór innej formy rozliczeń został ograniczony wyłącznie do zasad ogólnych (wg skali podatkowej 12 oraz 32 proc. PIT).

Uwaga! Podatnicy, którzy skorzystają ze zmiany formy opodatkowania za miniony okres rozliczeniowy, będą mogli tego dokonać w dotychczas niespotykany sposób – za pośrednictwem deklaracji podatkowej PIT-36. Zmiana ta odnosić się będzie tylko do 2022 r., co oznacza, że jeśli będą chcieli „zachować” swój wybór zobowiązani będą do zgłoszenia tego faktu właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął swój pierwszy dochód w danym roku podatkowym.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00