Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Ozdrowieńcy z prawem do ulgi podatkowej za oddanie osocza

Ozdrowieńcy z prawem do ulgi podatkowej za oddanie osocza

▪ 26 listopada 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 26 listopada 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ozdrowieńcy, którzy przeszli COVID-19 i zdecydują się na oddanie osocza, mogą skorzystać z ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT.

Ozdrowieńcy z prawem do ulgi podatkowej za oddanie osocza

W związku sytuacją z pandemii do osób, które przeszły COVID-19 kierowane są apele o oddawanie osocza – pomocnego przy leczeniu innych chorych ciężko przechodzących zarażenie SARS-CoV-2. Ministerstwo Finansów właśnie potwierdziło prawo takich osób do odliczenia podatkowego. W opublikowanym komunikacie stwierdzono: „Wysokość wydatków na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej wykonującej pobieranie krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Oznacza to, że ozdrowieńcy są honorowymi dawcami krwi (osocza) i mogą korzystać z ulgi na cele krwiodawstwa”.

Ulga podatkowa za oddanie osocza w rozliczeniu PIT

W celu rozliczenia ulgi za oddanie krwi/osocza podatnik powinien dysponować zaświadczeniem potwierdzającym ilość bezpłatnie oddanego materiału. Standardowo ulgę wykazuje się w załączniku do rocznego rozliczenia PITPIT/O. Osocze pobrane do końca roku 2020 stanowić będzie podstawę do skorzystania z ulgi w rozliczeniu za ten rok. Osocze pobrane po 31 grudnia 2020 będzie mogło zostać rozliczone dopiero w roku 2022, tj. za rok 2021. Warunkiem koniecznym prawa do skorzystania z ulgi jest oddanie osocza honorowo.

Ulga na cele krwiodawstwa – ulga na darowizny

Ulga na cele krwiodawstwa, czyli m.in. za oddanie osocza na potrzeby walki z COVID-19 wynosi 6% dochodu w skali roku. Honorowe oddanie krwi traktowane jest jako darowizna, a ograniczenie procentowe odnosi się do wszystkich darowizn łącznie. Osoby bezpłatnie oddające krew oraz jej składniki mają prawo do skorzystania z tej ulgi w rocznym rozliczeniu PIT. Skorzystanie z ulgi sprowadza się do odliczenia wartości oddanej krwi (osocza) od dochodu wykazanego w deklaracji PIT-36 lub PIT- 37. Podatnicy korzystający z formularza PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) rozliczają tę ulgę, pomniejszając uzyskany przychód o wartość oddanych materiałów.

Kwota odliczenia za oddanie krwi/osocza

Wysokość możliwej do zastosowania ulgi uzyskuje się, mnożąc liczbę oddanych litrów krwi/osocza przez przelicznik ekwiwalentu pieniężnego wynoszącego obecnie 130 zł. Ponieważ w ciągu jednego roku można maksymalnie oddać 25 litrów osocza, graniczna wysokość ulgi dostępna dla osób oddających honorowo osocze wynosi 3250 zł.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00