Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Płaca minimalna w 2020 roku - ile wynosi, jak liczyć najniższą krajową

Płaca minimalna w 2020 roku - ile wynosi, jak liczyć najniższą krajową

▪ 1 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Robert Pieczyński

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 wynosić będzie 2600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa ustalona została na poziomie 17 zł.

Płaca minimalna w 2020 roku - ile wynosi, jak liczyć najniższą krajową

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Porównując te wartości z minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w roku 2019, zauważalny jest istotny wzrost, bo aż o 350 zł – co stanowi nominalnie i procentowo najwyższy wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach.

Poziom minimalnego wynagrodzenia od 2003 r. oraz prognozy na przyszłość

Analizując, jak do tej pory kształtował się poziom minimalnego wynagrodzenia w Polsce, należy zauważyć, że począwszy od roku 2011 (kiedy kończył się ostatni kryzys gospodarczy) coroczny przyrost wynagrodzenia oscylował w granicach 4-8%.

Dynamika wzrostu płacy minimalnej ma jednak znacząco przyśpieszyć począwszy od roku 2020. Porównując wynagrodzenie z roku 2019 do tego planowanego na rok 2020, zauważalny jest jego wzrost aż o 16%. Taka dynamika (rzędu 10-15%) ma się też utrzymywać w latach kolejnych. Podwyższenie płacy minimalnej zapowiedział na jednej z konwencji partyjnych prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zgodnie z treścią zapowiedzi, na koniec 2020 r., minimalna pensja będzie wynosiła 3000 zł, natomiast na koniec 2023 r. wzrośnie aż do poziomu 4000 zł.

 

1111111111111111

Źródło: dane ZUS, zapowiedzi polityków PIS

 

Rok

Minimalne wynagrodzenie (PLN)

Wzrost wynagrodzenia rocznie (%)

Wzrost wynagrodzenia rocznie (PLN)

2003

800

-

-

2004

824

3

24

2005

849

3

25

2006

899,1

6

50,1

2007

936

4

36,9

2008

1126

20

190

2009

1276

13

150

2010

1317

3

41

2011

1386

5

69

2012

1500

8

114

2013

1600

7

100

2014

1680

5

80

2015

1750

4

70

2016

1850

6

100

2017

2000

8

150

2018

2100

5

100

2019

2250

7

150

2020

2600

16

350

2021

3000

15

400

2022

3300

10

300

2023

3630

10

330

2024

4000

10

370

Źródło: własne, dane ZUS, zapowiedzi polityków PIS 

Jak liczyć minimalne wynagrodzenie

Poziom minimalnego wynagrodzenia wyznacza dolną granicę, poniżej której nie może spaść pensja pracownika (zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy).

Co istotne, wartość minimalnego wynagrodzenia nie zawsze jest tym samym, co wysokość wynagrodzenia zasadniczego.

Może się zdarzyć sytuacja, że wynagrodzenie zasadnicze (kalkulowane w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej bądź innej) będzie niższe, jednakże pracownikowi przysługują określone dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy. Wymienia się tutaj w szczególności:

 • dodatki lub dodatkowe wynagrodzenia za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
 • wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności;
 • dodatek stażowy;
 • premie czy nagrody regulaminowe i uznaniowe;
 • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne);
 • wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Taka sytuacja, w której wynagrodzenie zasadnicze jest niższe, jednak pracownikowi po uwzględnieniu powyższych dodatków, wypłacana jest pensja przekraczająca minimalne wynagrodzenie – jest jak najbardziej dopuszczalna.

Przepisy wymieniają również składniki wynagrodzenia, które nie są wliczane do kalkulacji minimalnego wynagrodzenia:

 • nagrody jubileuszowe;
 • odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Oznacza to, że sytuacja, w której wynagrodzenie zasadnicze jest niższe o wynagrodzenia minimalnego, a pracownik otrzymuje, przykładowo, nagrodę jubileuszową o relatywnie dużej wysokości, nie będzie zgodna z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, ponieważ takiej nagrody nie uwzględnia się przy kalkulacji minimalnego wynagrodzenia. 

Warto podkreślić, że na mocy nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidziano, że od 2020 r. dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy (tzw. dodatek stażowy) nie będzie uwzględniany na potrzeby kalkulacji minimalnego wynagrodzenia, więc powyższa lista wydłuży się o kolejny punkt.

Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia

Należy wspomnieć, że podwyższenie płacy minimalnej ma wpływ z jednej strony na wysokość wielu innych składników wynagrodzenia, ale dotyka także kilku istotnych wskaźników pozapłacowych.

Uwzględniając oba aspekty, wymienia się tutaj:

 • wynagrodzenie za przestój – przysługujące pracownikowi, jeżeli był on gotów do wykonywania pracy, jednak nie mógł jej wykonywać z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – przysługujące pracownikowi, jeżeli w danym miesiącu nie ma on obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (często spotykane w przeszłości w branży budowlanej);
 • dodatek za pracę w porze nocnej – przysługujący pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej,
 • odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy – przysługującą pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
 • odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing;
 • kwoty wolne od potrąceń;
 • minimalną podstawę zasiłku chorobowego;
 • minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców;
 • maksymalną kwotę rocznego przychodu uprawniającego do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wg preferencyjnych zasad – tzw. mały ZUS.

 

 

Doradca podatkowy, nr wpisu 12909

robert.pieczynski@pitax.pl

Robert Pieczyński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 12909). Doświadczenie zdobywał w jednej z poznańskich kancelarii doradztwa podatkowego.   Obecnie współpracuje z jednym z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00