Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności PIT od zwrotu oszczędności z IKZE

PIT od zwrotu oszczędności z IKZE

▪ 11 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

IKZE stanowi formę rachunku oszczędnościowo-inwestycyjnego, na którym gromadzone są środki finansowe, wypłacane właścicielom rachunku po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. W poniższym artykule przedstawiamy jakie są skutki podatkowe w PIT likwidacji IKZE.

PIT od zwrotu oszczędności z IKZE

Czym jest IKZE?

Ulga na IKZE przysługuje podatnikom, którzy dokonują wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i rozliczają się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), w formie podatku liniowego, bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoba składająca zeznanie roczne może odliczyć wyłącznie sumę składek wpłaconych w danym roku. Z preferencyjnych zasad naliczania podatku mogą skorzystać zarówno posiadacze IKZE, którzy rozliczają się samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie ma również znaczenia, czy podatnik otrzymuje przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, dzieło, czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie PIT zwrotu środków z IKZE

Sytuację zwrotu środków w obliczu likwidacji konta IKZE reguluje art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Zgodnie z jego treścią należy uznać, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się również kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Podkreślić należy, że przepis ten ma zastosowanie w odniesieniu do kwot z tytułu zwrotu oraz wypłat z IKZE, uzyskanych zarówno przez podatnika, który uprzednio odliczał od podstawy opodatkowania lub od przychodu wpłaty na IKZE, jak i podatnika, który z prawa tego nie skorzystał.

Zatem, zwrot środków zgromadzonych na IKZE stanowić będzie przychód zaliczany do innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z ww. art. 20 ust. 1 ustawy o PIT i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej w zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał ww. zwrot.

Podkreślenia wymaga, iż wyżej wskazane stanowisko spotyka się również z powszechną aprobatą organów podatkowych, z czego wywołania wymaga interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 października 2020 roku oznaczona jako 0112-KDIL2-1.4011.617.2020.1.DJ.

Ryczałtowe opodatkowanie dochodów z IKZE

Dodatkowo należy pamiętać, że od kwoty wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% przychodu.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00