Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki na gruncie PCC

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki na gruncie PCC

▪ 9 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W niniejszym artykule wskazujemy czy podwyższenie kapitału zakładowego z kapitałów własnych spółki będzie rodzić konsekwencje w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki na gruncie PCC

Skutki podwyższenia kapitału zakładowego w PCC

Otwierając niniejszą analizę prawną, w pierwszej kolejności wywołania wymaga art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCCU). Zgodnie ze wskazaną regulacją, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki. W sytuacji, gdy dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków pochodzących ze spółki – np. kapitału zapasowego, wyżej przywołany przepis należy odczytywać w łączności z art. 1 ust. 1 pkt 2 PCCU. Ostatni z wyżej wymienionych stanowi, że zmiany umów spółek podlegają opodatkowaniu na gruncie PCCU, w sytuacji jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 (mający zastosowanie w stanach faktycznych, w których nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego). Natomiast w zgodzie z art. 1 ust. 3 pkt 2 PCCU w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Wyżej wywołana norma prawna z art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 PCCU, wskazuje iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy (statutu) spółki kapitałowej w drodze podwyższenia jej kapitału zakładowego, również w sytuacji gdy stanowi to następstwo przeniesienia środków z kapitału zapasowego (rezerwowego) na kapitał zakładowy, jak ma to miejsce na gruncie analizowanego przypadku. Należy podkreślić, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy (statutu) spółki kapitałowej, pod warunkiem, że w chwili dokonania czynności na terytorium Polski znajduje się rzeczywisty ośrodek zarządzania tej spółki (tj. miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki) lub jej siedziba (w sytuacji, gdy jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego UE).

Stawka PCC

Stosownie do art. 4 pkt 9 PCCU podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku będzie spółka, której kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu. Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) PCCU podstawę opodatkowania stanowi przy podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

PCC dla spółki, nie dla wspólników

Wyżej wskazane regulacje jednocześnie nasuwają jednoznaczny wniosek, iż po stronie wspólników spółki czynność podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku przeznaczenia na ten cel środków pochodzących z kapitałów własnych, będzie jawić się jako neutralna podatkowo na gruncie PCCU.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00