Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Polski Ład 3.0 - najważniejsze zmiany obowiązujące od 2023 r.

Polski Ład 3.0 - najważniejsze zmiany obowiązujące od 2023 r.

▪ 23 października 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 19 kwietnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Z dniem 1 lipca 2022 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja Polskiego Ładu. Poza kluczową obniżką I progu podatkowego z 17 do 12%, na podatników czeka szereg innych zmian, które zaczną obowiązywać wraz z początkiem przyszłego roku. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze modyfikacje wpływające na nasze rozliczenia podatkowe.

Polski Ład 3.0 - najważniejsze zmiany obowiązujące od 2023 r.
Obowiązuje w 2025
 • W przypadku zatrudnienia u maksymalnie trzech pracodawców, korzystniej niż dotychczas, rozliczymy kwotę wolną od podatku.
 • Począwszy od rozliczeń za 2022 r. (zeznania roczne składane do 2 maja 2023 r.) przekażemy większą część podatku na wybraną przez nas organizację pożytku publicznego (podwyżka z 1 na 1,5% PIT).
 • Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli zastaną objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.
 • Najem prywatny (niezwiązany z działalnością gospodarczą) będzie podlegać rozliczeniu wyłącznie w drodze ryczałtu ewidencjonowanego (wg stawek 8,5 i 12,5%).

Kwota wolna od podatku 2023

Od I kwartału 2023 roku osoby mające kilka stosunków pracy dokonają rozliczenia kwoty wolnej od podatku w zależności od ilości zatrudniających ich pracodawców. Obowiązek uwzględnienia zmodyfikowanych obliczeń nie będzie spoczywał na pracowniku, lecz na płatniku (pracodawcy), który będzie zobowiązany do pomniejszania zaliczek na PIT o wartość nie większą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. O ile samo rozliczenie będzie spoczywać na pracodawcy, o tyle jego dokonywanie na nowych zasadach będzie możliwe dopiero po złożeniu przez podatnika stosownego oświadczenia na druku PIT-2. Wartość pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy będzie uzależniona od ilości płatników, którym zostanie złożone oświadczenie i będzie przedstawiać się następująco:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 * 3600 zł = 300 zł) dla jednego pracodawcy,
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (1/24 * 3600 zł = 150 zł) dla dwóch pracodawców,
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (1/36 * 3600 zł = 100 zł) dla trzech pracodawców.

Oświadczenie o pomniejszaniu zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek będzie można złożyć maksymalnie trzem płatnikom.

Podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia w roku podatkowym jeżeli podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Ulgi podatkowe Polskiego Ładu zostaną rozliczone od razu

Podatnik uzyska również możliwość złożenia oświadczenia swojemu płatnikowi, w którym dokona wskazania, że spełnia warunki:

 1. Ulgi na powrót lub
 2. Ulgi 4+ lub
 3. Ulgi dla seniora.

W takim przypadku, zaliczka zostanie obliczona przez płatnika z uwzględnieniem tych ulg (zwolnienie od PIT przychodów do wysokości 85 528 zł).

Więcej na ten temat piszemy w artykule: 

PIT-2 Instrukcja krok po kroku

Dochód niższy niż kwota wolna od podatku 2024

Odrębnym rodzajem oświadczenia jakie będzie mógł złożyć pracownik w 2023 roku jest oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w sytuacji gdy podatnik nie osiągnie dochodu przekraczającego 30 000 zł np. gdy rozpoczął pracę w ostatnim kwartale 2023 r. otrzymując przy tym najniższą krajową (wówczas ma być to równowartość 3 600 zł brutto).

Najem prywatny 2024 tylko w formie ryczałtu

Pomimo licznych sprzeciwów ze strony właścicieli mieszkań wynajmujących swoje posiadłości, dochody z najmu prywatnego nie będą mogły być już rozliczane na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej).

Jedyną dopuszczalną formą opodatkowania zysków pochodzących z najmu niezwiązanego z zawodową aktywnością podatników będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O ile stawka podatku dla ryczałtowców jest zbliżona do progów skali podatkowej (w zależności od wysokości przychodu wynosi 8,5 oraz 12,5% na ryczałcie), o tyle w ostatecznym rozrachunku dla wielu jest to niekorzystna forma odprowadzania podatku do urzędu skarbowego. Zasadniczą przyczyną nieopłacalności w tym zakresie jest niemożność pomniejszenia podatku o wartość kosztów uzyskania przychodu. W przypadku rozliczenia na skali podatkowej, nawet przy historycznej stawce podatku w I progu (17%), nierzadko dochodziło do sytuacji, w której wynajmujący nie ponosił żadnego ciężaru podatkowego, z uwagi na zrównanie wartości kosztów z osiągniętym przychodem.

Nowelizacja przepisów w tym zakresie ma na celu ukrócenie tego typu rozliczeń, co doprowadzi do sytuacji, że odpłatny najem prywatny każdorazowo będzie się wiązał z odprowadzeniem ryczałtu od wartości otrzymanego czynszu.

Więcej na ten temat piszemy w artykule pod adresem:

Najem prywatny a ryczałt ewidencjonowany.

Świadczenia kompensacyjne nauczycieli na ryczałcie

Od 1 stycznia 2023 roku zmienią się również zasady opodatkowania świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli. Warto zauważyć, że modyfikacja rozliczenia odnosi się tylko do wybranego składnika "wynagrodzenia" dla pedagogów. Warto jednak wyjaśnić, że jest to świadczenie, które jest przyznawane nauczycielom w sytuacji, gdy rozwiążą stosunek pracy nie podejmując zatrudnienia w innym miejscu. Mogą z niego skorzystać pedagodzy, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. 

Dotychczas świadczenia kompensacyjne opodatkowane były według skali podatkowej (na zasadach ogólnych), lecz podobnie jak w przypadku najmu prywatnego, świadczenia kompensacyjne będą opodatkowane wyłącznie zryczałtowanym PIT (wg stawki 10%).

Ulga na zabytki w limitowanym zakresie

Od początku 2023 roku obowiązują istotne ograniczenia w rozliczaniu najbardziej kontrowersyjnej preferencji podatkowej - Ulgi na zabytki (zwanej również jako "Pałacyk +"). Najistotniejszą zmianą jest niemożność odliczenia nakładów poniesionych na zakup zabytkowej nieruchomości. Ograniczenie odnosi się do każdego obiektu wpisanego do rejestru zabytków, a również udziału w takim zabytku.

Od 1 stycznia 2023 roku, ulga na zabytki będzie przewidywała obniżenie podstawy opodatkowania jedynie o następujące nakłady:

 • Wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej – dotyczy to wydatków poniesionych w roku podatkowym na ww. fundusz, który powstał dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
 • Poniesione w związku z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi bądź robotami budowlanymi – dotyczy to wydatków poczynionych na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków. O ile ta forma nakładów stanowiła element pierwotnej konstrukcji ulgi na zabytki, o tyle doznała pewnych modyfikacji w obecnym brzmieniu ustawy podatkowej. Zasadniczą zmianą jest możliwość uwzględnienia odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na prace lub roboty na nabytym zabytku nieruchomym nie wcześniej niż po zakończeniu tych czynności. 

Pomimo zauważalnego "zwężenia" ulgi, ograniczenie będzie odbywać się z poszanowaniem konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych. Osoby, które skorzystały z ulgi na zabytki w roku jej wejścia w życie i poniosły wydatki, które w 2022 r. podlegały odliczeniu - będą mogły je rozliczyć w następnych latach.

Większy PIT dla organizacji pożytku publicznego

Jedną z najistotniejszych zmian Polskiego Ładu 3.0 jest możliwość przekazania większej części PIT na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Modyfikacja została wprowadzona w następstwie znacznego podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz obniżenia I progu podatkowego. Począwszy od rozliczeń za 2023 r. (zeznania roczne składane do 30 kwietnia 2024 r.) oddamy nie 1 a aż 1,5% PIT na wsparcie preferowanego przez nas celu społecznego.

Automatyczne przekazywanie 1,5% PIT przez organ rentowy

To nie koniec zmian w tzw. PIT dla OPP. Dla części podatników został wprowadzony mechanizm automatycznego przekazywania 1,5% PIT stosownie do ich wyboru z zeszłego roku. Nowe zasady dystrybucji części podatku mają dotyczyć wąskiej grupy osób, bowiem nowelizacja obejmuje tylko te sytuacje, w ramach których podatnik jest rozliczany przez płatnika - organ rentowy. Wraz z opisywaną zmianą, wprowadzono jednocześnie możliwość odwołania pierwotnie dokonanego wyboru.

Przekazanie kwoty należnego podatku w wysokości 1,5% na wybraną OPP jest dokonywane w następstwie oświadczenia woli podatnika. Jego treść wyrażana jest w oparciu o załączony do deklaracji podatkowej wniosek. W przypadku chęci rezygnacji z przekazywania 1,5% PIT dotychczas wybranej organizacji podatnik będzie musiał złożyć stosowne oświadczenia, za pośrednictwem którego będzie mógł również całkowicie odstąpić od obdarowywania innych częścią swojego podatku. 

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00