Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Polski Ład 2.0 – zmiany w składce zdrowotnej

Polski Ład 2.0 – zmiany w składce zdrowotnej

▪ 29 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 30 marca 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wraz z początkiem 2022 roku wielu przedsiębiorcy dokonywali zmiany formy opodatkowania z uwagi na nowy mechanizm naliczania składki zdrowotnej. Dla wielu z nich druga połowa roku może wiązać się z niekorzystnym rachunkiem podatkowym dla wielu z nich.

Polski Ład 2.0 – zmiany w składce zdrowotnej

Składka zdrowotna – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku

Wraz z początkiem 2022 r. wszedł w życie program Polski Ład, z którym wiąże się nowelizacja szeregu ustaw podatkowych. Wśród obowiązujących zmian, największą stanowi ustalanie kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców oraz modyfikacja sposobu ich rozliczania. Od 2022 r. przestała obowiązywać generalna zasada - dotychczas wspólna dla wszystkich form opodatkowania - w myśl której, wysokość obowiązującej składki zdrowotnej jest ustalana względem przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS.

Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona przede wszystkim od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu bądź przychodu, w zależności od stosowanej przeze niego formy opodatkowania. Ponadto od 1 stycznia 2022 roku wartość składki zdrowotnej nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu ani podlegać odliczeniu od podatku jak to miało miejsce do końca minionego roku.

Wysokość składki zdrowotnej od 1 lipca 2022 roku

Podatnicy podatku dochodowego PIT nie odczują zmian w zakresie modyfikacji zasad naliczania składki zdrowotnej. Jej stawka wciąż będzie wynosić 9% od dochodu. Dodatkowo jej wartość nie będzie mogła stanowić kosztów uzyskania przychodu oraz nie podlega odliczeniu. W odmienny sposób kształtuje się sytuacja podatników rozliczających się metodą liniową. Od początku lipca ma im zostać umożliwione dokonanie zaliczenia wartości składki do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 8700 zł w rozliczeniu rocznym.

Podatnicy podatku liniowegomożliwość powiększenia kosztów uzyskania przychodu o wartość składki zdrowotnej - limit 8700 zł w skali roku

Również podatnikom zryczałtowanego podatku dochodowego została zagwarantowana nowa preferencja w tym zakresie. Przychody osiągane przez tę kategorię podatników mogą być pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym.

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: możliwość pomniejszenia przychodu o 50% wartości zapłaconej składki zdrowotnej w skali roku

Analogiczne rozwiązane przewidziano dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej, tyle że pomniejszenie podatku będzie możliwe wyłącznie do kwoty o równowartości 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Podatnicy na karcie podatkowej: możliwość pomniejszenia przychodu o 19% wartości zapłaconej składki zdrowotnej w skali roku

Preferencje podatkowe w zakresie w jakim obejmują pomniejszenie wartości przychodu o składkę zdrowotną ocenić należy jako symboliczne.

Przykład:

Najwyższy wymiar składki zdrowotnej dla ryczałtowca wynosi 1007,81 zł miesięcznie (wysokość składki przewidziana dla osób, które osiągają roczny przychód na pułapie ponad 300 000 zł). Mając na uwadze wyżej przedstawioną preferencję podatkową, mechanizm jej obliczenia dla tej grupy ryczałtowców prezentuje się w następujący sposób:

300 100zł – (12x1007,81zł)/2 = wartość przychodu, od której naliczany jest podatek

300 100zł - 12 093,72zł/2

300 100zł – 6 046,86zł

293 953,14 zł

Podstawą opodatkowania dla wskazanej grupy ryczałtowców będzie kwota 293 953,14 zł zamiast 300 100 zł. Zakładając, że ryczałtowiec objęty jest stawką 8,5% to będzie zobowiązany do zapłaty podatku wynoszącego 24 986,016 zł zamiast 25 508,50 zł. W rozważanym wypadku oszczędność podatkowa wynosi 522,48 zł w skali roku, co daje przekłada się na podatek mniejszy o 43,54 zł miesięcznie.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00