Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Polski Ład – Rząd zapowiedział kolejne zmiany ustaw podatkowych

Polski Ład – Rząd zapowiedział kolejne zmiany ustaw podatkowych

▪ 7 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Przepisy Polskiego Ładu, mimo że obowiązują dopiero od ponad miesiąca, już zaczęły komplikować tegoroczne rozliczenia wielu osób. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie prac nad zmianami w szeregu ustaw podatkowych, które mają okazać się korzystne dla większości podatników.

Polski Ład – Rząd zapowiedział kolejne zmiany ustaw podatkowych

Zakres prac legislacyjnych

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Jak zostało zakomunikowane, zgodnie z informacjami o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w wyżej wskazanym projekcie ustawy:

„Rozwiązania planowane w projekcie realizują główne postulaty społeczne związane z wejściem w życie Polskiego Ładu w obszarze podatków oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Dotyczą one przede wszystkim zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej oraz zwiększenia wsparcia dla rodzin z dziećmi w zakresie podatku PIT”.

Lista planowanych zmian

Mimo że prace nad projektem ustawy nowelizującej dopiero zostały ogłoszone, to Ministerstwo Finansów zakreśliło ramy przygotowywanych zmian. Wśród projektowanych rozwiązań zostały wyszczególnione:

  • Wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla niepełnych rodzin – Wraz z końcem minionego roku, zniknęła możliwość wspólnego rozliczenia osoby samotnie wychowującej z dzieckiem. Dotychczasowa preferencja podatkowa została zastąpiona inną, która występuje pod postacią ulgi odliczanej od podatku. Wysokość ulgi jest stała i wynosi 1500 zł. Kwota ta nie jest w żaden sposób różnicowana. W znaczącej ilości przypadków, nowowprowadzona ulga dla samotnie wychowujących dziecko nie będzie stanowić kompensaty dla wspólnego rozliczenia podatku.

  • Modyfikacja zasad ustalania dochodu dla celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą, w tym poprzez uwzględnienie tzw. różnic remanentowych – Fundamentalną zmianą wprowadzoną przez Polski Ład jest wdrożenie nowego sposobu naliczania składki zdrowotnej oraz pozbawienie podatników możliwości jej odliczenia. Problem związany z rozliczeniem różnic remanentowych polega na tym, że przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej od przychodu, który uzyska ze zbycia towarów nabytych w roku poprzednim. Sygnalizowane przez Ministerstwo Finansów zmiany mają zapewnić, że dochód, obliczany na potrzeby składki zdrowotnej będzie uwzględniał różnice remanentowe.

  • Przesunięcie terminu wejścia w życie regulacji w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych i ich przesyłania do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej – Obowiązek prowadzenia i przesyłania ksiąg za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Mimo tego, że termin może wydawać się dosyć odległy to wciąż może stanowić wyzwanie dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

  • Rozszerzenie kręgu podatników, dla których Polski Ład jest neutralny – Zgodnie z obietnicą wygłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 21 stycznia 2022 r., kierunek prac legislacyjnych został określony w ten sposób, aby żadna osoba zarabiająca do 12 800 zł brutto miesięcznie nie straciła na Polskim Ładzie. W tym zakresie, zapowiedziane zostały głównie zmiany dotyczące rozszerzenia preferencji podatkowych na dochody z emerytury i renty, umowy-zlecenia, opodatkowanych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dochodów nauczycieli akademickich i innych zawodów stosujących inne koszty uzyskania przychodów.

  • Złagodzenie mechanizmu stosowania kwoty wolnej w trakcie roku – Nowe zasady w tym w zakresie mają dotyczyć głównie działalności wykonywanej osobiście, np. przez osoby wykonujące osobiście działalność, np. menedżerów, członków zarządu.


Zakończenie prac nad nowelizacją szeregu ustaw podatkowych wprowadzających m.in. powyższe zmiany ma nastąpić nie później niż przed upływem I kwartału tego roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00