Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Poprawki do Polskiego Ładu z podpisem prezydenta

Poprawki do Polskiego Ładu z podpisem prezydenta

▪ 13 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 13 marca 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W dniu 9 marca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę, której jednym z założeń jest zmiana sposobu, kalkulacji i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Modyfikacje mają objąć swoim zakresem nie tylko pracowników dotychczas upoważnionych do składania PIT-2, ale zostanie znacząco rozszerzony krąg podmiotów.

Poprawki do Polskiego Ładu z podpisem prezydenta

Do czego służy PIT-2?

Jako że zakres zmian objętych opisywaną ustawą dotyczy w głównej mierze problematyki składania i skutków jakie wywołuje PIT-2 przypominamy na czym polega jego zastosowanie. PIT-2 jest oświadczeniem pracownika, które składa się pracodawcy i upoważnia go do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. O ile wartość kwoty zmniejszającej podatek w skali miesięcznej w 2021 r. była symboliczna - bowiem wynosiła co do zasady niespełna 45 zł - o tyle wraz z rewolucyjnymi zmianami podatkowymi w 2022 r. wynosi ona 425 zł. Jest to wynik tego, że w 2022 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi w skali rocznej 5 100 zł, zaś w rozliczeniach miesięcznych, gdzie zaliczka na podatek dochodowy jest pomniejszana proporcjonalnie (5100/12=425) jest to kwota znacznie bardziej odczuwalna dla podatnika.

Przyczyna podjęcia zmian w zakresie PIT-2

Dotychczas oświadczenie w formie PIT-2, pracownik zobowiązany był przedłożyć pracodawcy nie później niż:

  • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty - jeśli podatnik był nowoprzyjętym pracownikiem,
  • przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym – w przypadku pracownika ze stażem pracy w danym przedsiębiorstwie/pozostali pracownicy.


Mając na uwadze istotny wpływ nowelizacji podatkowych uchwalonych w ramach "Polskiego Ładu", Ministerstwo Finansów zapowiedziało możliwość złożenia PIT-2 również po wystąpieniu powyższych zdarzeń - w dowolnym momencie w trakcie roku. Wskazana zmiana została uchwalona już 7 stycznia 2022 roku jednakże przybrała formę rozporządzenia. Wskazane rozwiązanie, mimo że ukierunkowane było na jak najszybsze wdrożenie zmian zapewniających neutralność podatkową Polskiego Ładu dla pracowników zarabiających do 12 800 zł brutto, to spotkało się z ogólnym sprzeciwem ekspertów podatkowych.

U podstaw tej dezaprobaty leżała niekonstytucyjność przyjętych zmian. Jak wskazuje bowiem art. 217 Konstytucji przepisy nakładające podatki mogę być uchwalane jedynie w formie ustawy. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji ustawa stanowi akt prawny wyższy rangą względem rozporządzenia w hierarchii aktów prawnych. Rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Zakres zmian dotyczących PIT-2

Jak wskazano w treści uzasadnienia do projektu ustawy podpisanej przez Prezydenta, zaproponowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Wskazania ponadto wymaga, iż problem dotyczący comiesięcznego potrącania zaliczki o ułamek kwoty wolnej od podatku objął również emerytów oraz rencistów. Modyfikacje wprowadzone ustawą podpisaną przez Prezydenta dotyczą również możliwości złożenia PIT-2 przez emeryta lub rencistę, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Jak wskazywaliśmy na wstępie, jedną z naczelnych zmian wprowadzonych w drodze analizowanej ustawy jest również zmiana dotychczasowego mechanizmu kalkulacji i poboru zaliczek na podatek dochodowy. W tym zakresie, ustawodawca postanowił podnieść rozwiązania przyjęte w kontrowersyjnym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku do rangi ustawowej.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00