Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące

Powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące

▪ 24 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Regulacje „Polskiego Ładu” pozbawiły osoby samotnie wychowujące dzieci wspólnego rozliczenia ze swoimi pociechami. W miejsce wskazanej preferencji podatkowej wstąpiła ulga dla samotnego rodzica stanowiąca odliczenie od podatku w stałej wysokości 1500 zł. W lipcu planowe jest przywrócenie wspólnego rozliczenia obowiązującego do końca minionego roku.

Powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące

Mechanizm wspólnego rozliczenia z dzieckiem

W 2022 r. samotni rodzice zostali pozbawieni jednej z najważniejszych preferencji podatkowych jaką było wspólne rozliczenie ze swoim dzieckiem. W tym przypadku wspólne rozliczenie przebiegało w sposób analogiczny do łącznego opodatkowania przychodów z małżonkiem. Mechanizm wspólnego rozliczenia polegał na zsumowaniu dochodów osiągniętych przez rozliczającego się podatnika wraz z dzieckiem. Dochodem był przychód obniżony o koszty jego uzyskania. Uzyskaną kwotę dzieliło się na pół, zaś od tak uzyskanej podstawy opodatkowania obliczało się należny podatek, który ulegał podwojeniu.

Osoby samotnie wychowujące dziecko

Kim są osoby samotnie wychowujące dziecko, którzy mogli przystąpić do objęcia wspólnym opodatkowaniem? Do grona tych podatników zaliczyć należy rodzica lub opiekuna prawnego, który jest panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, ale wyłącznie w sytuacji, gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Podsumowując, należy uznać, że osobą samotnie wychowującą dziecko jest wyłącznie ta osoba, która sprawuje samotną pieczę nad dzieckiem.

Ulga podatkowa zamiast wspólnego rozliczenia

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogły dokonać wspólnego rozliczenia na wyżej wskazanych zasadach po raz ostatni w deklaracji podatkowej składanej za 2021 rok. Wraz z początkiem 2022 roku możliwość skorzystania z tej preferencyjnej metody obliczania podatku została zlikwidowana. W miejsce wspólnego rozliczenia z dzieckiem, osobom samotnie wychowującym będzie przysługiwała natomiast dodatkowa ulga z tego tytułu. Od podatku obliczonego na zasadach skali podatkowej, podatnikowi przysługuje odliczenie w wysokości 1500 zł.

Powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem

W dniu 24 marca 2022 roku zostało ogłoszone przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące również w rozliczeniu podatkowym za 2022 rok (w deklaracjach podatkowych składanych w 2023 roku). Wspólne rozliczenie z dzieckiem będzie jawiło się jako znacznie bardziej korzystne z uwagi na wyższą kwotę wolną od podatku, z której rodzice będą mogli skorzystać podwójnie.

Kolejną szczególnie istotną zmianą we wspólnym rozliczeniu będzie zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągać dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Dla przypomnienia wskazujemy, że dotychczas przekroczenie progu 3089 zł wiązało się z utratą możliwości wspólnego rozliczenia. Zapowiedziano jednak znaczne zwiększenie limitu zarobków dziecka, które sięgać ma do kwoty 16 061,28 zł w 2022 roku. Kwota zarobków dziecka może ulec podwyższeniu w kolejnych latach, gdyż będzie stanowiła równowartość dwunastokrotności renty socjalnej.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00