Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Pozytywny dla podatników wyrok TSUE w kwestii niezgodności z prawem unijnym instytucji dodatkowego zobowiązania podatkowego

Pozytywny dla podatników wyrok TSUE w kwestii niezgodności z prawem unijnym instytucji dodatkowego zobowiązania podatkowego

▪ 20 kwietnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

15 kwietnia 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał pozytywny dla polskich podatników wyrok sprawie dotyczącej niezgodności z prawem unijnym instytucji dodatkowego zobowiązania podatkowego określonego w art. 112b ust. 2 ustawy o VAT.

Pozytywny dla podatników wyrok TSUE w kwestii niezgodności z prawem unijnym instytucji dodatkowego zobowiązania podatkowego

Kontekst orzeczenia

Wyrok TEUE był efektem pytania prejudycjalnego (I SA/Wr 448/19), z jakim wystąpił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Pytanie dotyczyło zgodności z Dyrektywą VAT oraz Traktatem o UE, a w szczególności z zasadą proporcjonalności, przepisów ustawy o VAT dotyczących możliwości nakładania 20% sankcji VAT w przypadku dobrowolnej korekty rozliczenia podatkowego.

Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu odnosiło się do art. 112b ust. 2 ustawy o VAT, który daje organom podatkowym możliwość nakładania na podatnika sankcji, nawet jeśli skoryguje rozliczenia VAT po zakończonej kontroli i ureguluje zobowiązania podatkowe. Sankcja mogła w tej sytuacji wynieść 20% zamiast 30%. Wrocławski Sąd miał wątpliwości, czy zastosowanie sankcji, gdy w efekcie błędnej interpretacji przepisów nie nastąpiło uszczuplenie należności podatkowych, jest zgodne z zasadą proporcjonalności. Wspomniane przepisy w opinii Sądu w żaden sposób nie uwzględniały rzeczywistych zamiarów podatnika.

Sankcje VAT niezgodne z dyrektywą VAT

TSUE wskazał, że „art. 273 dyrektywy VAT i zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które nakładają na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję zwolnioną z VAT jako transakcję podlegającą temu podatkowi, sankcję wynoszącą 20% kwoty zawyżenia zwrotu VAT nienależnie żądanej, w zakresie, w jakim sankcja ta ma zastosowanie bez rozróżnienia zarówno w sytuacji, w której nieprawidłowość wynika z błędu w ocenie popełnionego przez strony transakcji co do podlegania przez dostawę opodatkowaniu, który to błąd cechuje brak przesłanek wskazujących na oszustwo i uszczuplenia wpływów do skarbu państwa, jak i w sytuacji, w której nie występują takie szczególne okoliczności”.

Znaczenie wyroku dla polskich podatników

Rozstrzygniecie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to pozytywna wiadomość dla polskich podatników VAT. TSUE krytycznie odniósł się do automatyzmu w nakładaniu sankcji bez właściwego rozróżnienia, czy przyczyną nieprawidłowego rozliczenia VAT był błąd czy też oszustwo.

Wyrok może stanowić ważny argument w ewentualnych sporach z organami podatkowymi w przypadku podatników, którzy przeprowadzili korektę swoich nieprawidłowych rozliczeń VAT, a pomimo to zostali ukarani sankcjami VAT. Wyrak otwiera także możliwość wznowienia postępowań podatkowych, w wyniku których nałożono takie sankcji, co pozwoli na zwrot wcześniej zapłaconych kar.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00