Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Przejęcie mienia zatrzymanego – nowa instytucja KKS

Przejęcie mienia zatrzymanego – nowa instytucja KKS

▪ 8 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Obszerna nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego uwzględni nową instytucję. Planowane jest wprowadzenie możliwości pozbawienia własności rzeczy zatrzymanych np. przy próbie przemytu jako odrębny tryb w toku postępowania mandatowego.

Przejęcie mienia zatrzymanego – nowa instytucja KKS

Zrzeczenie się prawa własności

Instytucja wyzbycia się prawa własności znana jest polskiemu ustawodawstwu. Dotychczas jednak nie znajdywała efektu swojego uregulowania w prawie karnym-skarbowym, lecz stanowiła przedmiot unormowania na gruncie Kodeksu Cywilnego. W art. 180 wskazanej ustawy, właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Istnienie przywołanego przepisu nie stanowi jednak przeszkody do wprowadzanej – w dużej mierze analogicznej – regulacji prawa karnego-skarbowego.

Nowa instytucja KKS

Do ustawy Kodeks Karny Skarbowy (dalej również: KKS) ma zostać dodany art. 137a. Zgodnie z nim osoba przyjmująca mandat karny - sprawca wykroczenia skarbowego – ma składać pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie własności do przedmiotów, które nie mogą zostać dopuszczone do obrotu, zatrzymanych w związku z popełnieniem czynu zabronionego. Taki sprawca w wyniku złożonego oświadczenia, zrzeka się prawa własności zatrzymanych przedmiotów. Następnie zatrzymane przedmioty będą przechodzić na własność Skarbu Państwa z chwilą podpisania oświadczenia i podlegać będą zniszczeniu.

Korzyści dla sprawcy

Wyrażenie ww. oświadczenia woli o zrzeczeniu się prawa własności rzeczy zatrzymanych i ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa ma rodzić pozytywne skutki procesowe dla osoby popełniającej wykroczenie skarbowe. Jeżeli bowiem sprawca złoży oświadczenie i podda się karze – może być ukarany wyłącznie karą grzywny nałożoną na niego w postępowaniu mandatowym.

Jak wskazano powyżej, w dodawanym art. 137a § 2 KKS zrzeczenie się własności i przeniesienie tego prawa na Skarb Państwa wiązać się będzie ze niszczeniem tych przedmiotów, których listę sporządza się na wykazie stanowiącym załącznik do oświadczenia woli. Należy podkreślić, iż zniszczenie zatrzymanej własności będzie dotyczyć przedmiotów, które nie mogą wejść do obrotu ekonomicznego bądź prawnego. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż dodawana regulacja odnosi się do zrzeczenia się własności zatrzymanej w wyniku wykroczenia skarbowego, co implikuje wniosek, iż mogą to być niewielkie ilościami towaru. Koszty zniszczenia takich przedmiotów ponosić będzie Skarb Państwa. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego kończy postępowanie, dlatego nie jest możliwe dochodzenie, w późniejszym terminie kosztów zniszczenia przedmiotów od sprawcy wykroczenia skarbowego.

Etap legislacyjny

Omawiana nowelizacja zaczęła być procedowana na początku marca 2022 roku. Na chwilę sporządzania treści niniejszego artykułu, zakończyły się jej konsultacje publiczne oraz opiniowanie.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00