Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Rozliczenia PIT: wyższe koszty pracownicze w PIT 2019/2020

Rozliczenia PIT: wyższe koszty pracownicze w PIT 2019/2020

▪ 13 grudnia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Robert Pieczyński

W ostatnim czasie często słyszy się o zmianach w prawie mających na celu uszczelnienie poboru podatków. Wprowadzane są coraz to nowe instrumenty służące do weryfikacji uczciwości obywateli. W takiej sytuacji warto wspominać o każdej nowelizacji niosącej pozytywne zmiany dla podatnika. Taka nowelizacja zaczęła obowiązywać od 1 października 2019 r. i dotyczy korzystnych dla pracowników zmian w podatku dochodowym. Z jednej strony obniżeniu ulega podstawowa stawka tego podatku (z 18% do 17%), z drugiej podwyższone zostają pracownicze koszty uzyskania przychodów. Podatnicy odczują te pozytywne zmiany już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku, często więc przy wynagrodzeniu naliczonym za wrzesień.

Rozliczenia PIT: wyższe koszty pracownicze w PIT 2019/2020

Funkcja kosztów uzyskania przychodów

Wynagrodzenie pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednak zanim to nastąpi, wynagrodzenie brutto zostaje pomniejszone m.in. o pracownicze koszty uzyskania przychodów. Tak, więc wysokość tych kosztów ma bezpośredni wpływ na ostateczną wysokość płaconego podatku dochodowego, a tym samym na wynagrodzenie netto („na rękę”). Zależność jest prosta, im wyższe koszty, tym niższy podatek do zapłaty.

Pracownicze koszty z założenia powinny rekompensować pracownikowi wydatki związane z dojazdem do pracy. W efekcie ich wysokość uzależniono od tego, czy pracownik zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy też musi dojeżdżać z innej miejscowości. Istotne jest także, czy pracuje u jednego pracodawcy, czy może u kilku.

Koszty uzyskania przychodów przed 01.10.2019 r.

Do tej pory (tj. przed 01.10.2019 r.) pracownik, który mieszkał w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, miał prawo do odliczenia sobie kwoty 111,25 zł miesięcznie, co dawało 1 335 zł za cały rok podatkowy. Pracownik dojeżdżający z innej miejscowości natomiast korzystał z prawa do pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę 139,06 zł miesięcznie (nie więcej niż 1 668,72 zł rocznie).

Warto podkreślić, że koszty te nie były aktualizowane od 2008 roku. Mimo zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, ich wysokość pozostaje więc taka sama od ponad dekady.  

Dobrze ilustruje to porównanie kwoty minimalnego wynagrodzenie za pracę, które w 2019 r. wynosi 2 250 zł, podczas gdy w 2008 r. wynosiło 1 126 zł – co oznacza dwukrotny wzrost płacy minimalnej w ciągu 11 lat. Przyglądając się temu trendowi, należy zauważyć, iż regularnemu wzrostowi płacy minimalnej nie towarzyszył wzrost kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, które jak już wspomniano, są jednym z czynników wpływających na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez pracowników.

Koszty uzyskania przychodów po nowelizacji

Przepisy dotyczące nowej (podwyższonej) wysokości kosztów pracowniczych będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r. Dla pracownika oznacza to, że już wynagrodzenie za wrzesień wypłacone po 30 września 2019 r. będzie obciążone wyższymi kosztami.

Co istotne również osoby zatrudnione lub pełniące swoje funkcje na podstawie innych tytułów odczują pozytywne zmiany w tym zakresie, ponieważ podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do innych przychodów. Wskazać można tutaj przychody z pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem czy kontraktów menedżerskich.

Od 1 października 2019 r. pracodawcy przy wypłacie wynagrodzeń mają obowiązek (a nie prawo) potrącać miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości:

  • 250 zł – w przypadku, gdy wypłacają wynagrodzenie pracownikowi, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy.
  • 300 zł – w przypadku, gdy wypłacają wynagrodzenie pracownikowi, dojeżdżającego do zakładu pracy do innej miejscowości, gdy pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Należy zwrócić uwagę, że pracownicze koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości należy potrącać niezależnie od stawki podatkowej stosowanej przy pobieraniu zaliczki (17%, 17,75%, 32%).

Co ważne pracownik, aby rozliczyć koszty, nie musi dokumentować poniesionych wydatków. Bez znaczenia pozostaje tutaj np. częstotliwość dojazdów do pracy, odległość pomiędzy zakładem pracy a miejscem zamieszkania bądź wymiar czasu pracy.  Nie trzeba też w żaden sposób ewidencjonować kwot związanych z używaniem własnego środka transportu (np. wydatków na paliwo).

Co się nie zmienia

Należy też wspomnieć, że w sytuacji, gdy pracownik poniósł wyższe wydatki na dojazd do pracy komunikacją publiczną niż koszty określone w ustawie, przy odpowiednim udokumentowaniu, będzie on uprawniony do ich rozliczenia.

Dotyczy to jednak tylko osób dojeżdżających do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, którym przyznano dodatkowe uprawnienie do rozliczenia w deklaracji rocznej – zamiast ustawowych kosztów kwotowych – faktycznie poniesionych wydatków. Tutaj jednak wydatki muszą zostać udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 22 ust. 11 ustawy PIT).

Ważne

Ustawa PIT nie przewiduje odliczania w ramach kosztów pracowniczych faktycznych wydatków na paliwo pracownika, który dojeżdża do pracy własnym samochodem, jak również wydatków na taksówkę. 

Ile zyska pracownik w wyniku podwyższenia kosztów ustawowych

Pracownik jednoetatowy pracujący w miejscu zamieszkania i opodatkowany stawką podstawową 17%, zyska około 23 zł miesięcznie.

Natomiast pracownik jednoetatowy dojeżdżający poza miejsce zamieszkania opodatkowany stawką podstawową 17% zyska około 27 zł miesięcznie.

Wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w deklaracji rocznej

Pozytywna zmiana w zakresie kosztów za ostatnie trzy miesiące roku 2019 wpływa na maksymalną wysokość kosztów rocznych, jaką pracownik będzie mógł uwzględnić w deklaracji rocznej. Obowiązujący obecnie limit roczny wynoszący 1 335 zł (jednoetatowcy, miejscowi) podwyższono do 1 751,25 zł, limit roczny 1 668 zł (jednoetatowcy, dojeżdżający) do 2 151,54 zł, limit roczny 2 002,05 zł (wieloetatowcy, miejscowi) do 2 626,54, a limit roczny 2 502,56 zł do 3 226,92 zł. Wartości te obowiązywać będą jednak tylko w roku 2019. Docelowe koszty roczne, jak również pozostałe wartości związane z omawianym zagadnieniem wyszczególniono w poniższej tabeli:

Koszty pracownicze

 

Okres

Obecne

do 30.09.2019 r.

Przejściowe

za 2019 r.

Docelowe

od 01.01.2020 r.

Miesięczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

 

111,25 zł

od 01.10.2019 do 31.12.2019

250 

 

250 

Miesięczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

 

139,06 

od 01.10.2019 do 31.12.2019

300 

 

300 

Roczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

1 335,00 

1 751,25 

3 000 

Roczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

1 668,72 

2 151,54 

3 600 

Roczne

(wieloetatowcy, miejscowi)

2 002,05 

2 626,54 

4 500 

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdżający)

2 502,56 

3 226,92 

5 400 

Doradca podatkowy, nr wpisu 12909

robert.pieczynski@pitax.pl

Robert Pieczyński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 12909). Doświadczenie zdobywał w jednej z poznańskich kancelarii doradztwa podatkowego.   Obecnie współpracuje z jednym z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00