Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Rozszerzenie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Rozszerzenie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

▪ 23 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od samego początku procedowania projektu specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, projektodawca kładł nacisk na objęcie ochroną wyłącznie uchodźców z Ukrainy, którzy bezpośrednio przybyli z terytorium ich okupowanej ojczyzny. 22 marca 2022 roku został przyjęty projekt nowelizacji specustawy w zakresie rozszerzenia pomocy względem uciekających przed wojną przez obszary nieobjęte konfliktem zbrojnym.

Rozszerzenie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Obowiązujący katalog obywateli Ukrainy objętych specustawą

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej również: specustawa) została skonstruowana w taki sposób, aby zagwarantować pomoc wyłącznie tym obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed inwazją rosyjską i przedostają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z Ukrainy.

Sposób ujęcia katalogu adresatów specustawy od samego początku budził wiele kontrowersji.

Po pierwsze, kształt przepisów ustawy ograniczający pomoc wyłącznie do uciekających z okupowanego państwa przez polsko-ukraińską granicę nie spełnia wymogów unijnych. Ich podstawa mieści się w wydanej decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Po drugie, wielu obywateli Ukrainy opuszczających ogarniętą wojną ojczyznę, podjęło decyzję o obraniu bezpieczniejszej – często okrężnej – drogi ucieczki, która wiedzie przez państwa niedotknięte zagrożeniem militarnym. Specustawa nie obejmuje zakresem swojej pomocy takich osób, mimo że legitymują się jako obywatele Ukrainy, ich pobyt w Polsce podyktowany jest zaś wyłącznie działaniami zbrojnymi zainicjowanymi przez Rosję.

Rozszerzenie katalogu osób objętych pomocą

22 marca 2022 roku przez posłów Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych został przyjęty projekt nowelizacji specustawy. Zgodnie z jego założeniami oraz wcześniejszymi postulatami opozycyjnych partii politycznych, przepisy specustawy obejmą swoim zakresem wszystkich obywateli Ukrainy. Nie zmieni się jednak warunek dotyczący terminu ich przybycia na teren Rzeczypospolitej Polskiej – od 24 lutego – oraz przyczyna pobytu, która odnosi się do konieczności ucieczki przed działaniami zbrojnymi.

Znaczenie nowelizacji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

Spostrzeżenia wymaga, iż pomimo tego, że nowelizacja specustawy sprowadza się do rozszerzenia pomocy w odniesieniu do wszystkich obywateli Ukrainy, to ma również niebagatelne znaczenie dla pomagających im polskich obywateli. W dotychczasowym kształcie specustawy zostało zagwarantowane świadczenie dla osób udzielających zakwaterowania oraz wyżywienia uciekającym przed wojną Ukraińców. Mając na uwadze, że przepisy gwarantujące przyznanie świadczenia uzależniały jego wypłatę od pomocy tylko tym obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską.

Nowelizacja podjęta w ww. zakresie spowoduje uniknięcie ewentualnych problemów z wypłatą tego świadczenia i gwarantuje objęcie ochroną wszystkich obywateli Ukrainy chcących pozostać na terenie Polski.

Zgodnie z zapowiedziami projektodawców projekt nowelizacji będzie obradowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Poza wyżej wskazanym zakresem nowelizacji specustawy przygotowywane są również przepisy nowelizujące przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00