Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Rusza zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Rusza zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

▪ 4 stycznia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 4 stycznia 2021 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Od 1 stycznia osoby, które wykonują umowy zlecenia mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek.

Rusza zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 2255) osoby wykonujące umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą obecnie wnioskować o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek.

Warunki zwolnienia

Zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek obłożone jest następującymi warunkami:

1. umowa zlecenia została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.;

2. przedmiot umowy związany jest z:

  • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej;
  • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych;
  • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów;

 

3. łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;

4. osoba wnioskująca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Jak złożyć wniosek?

Zleceniobiorca składa do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek (RZN) w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00