Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Spotkania integracyjne ze współpracownikami B2B w kosztach uzyskania przychodu

Spotkania integracyjne ze współpracownikami B2B w kosztach uzyskania przychodu

▪ 13 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zaaprobował możliwość zaliczenia wydatków integracyjnych przez współpracujących ze sobą przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów.

Spotkania integracyjne ze współpracownikami B2B w kosztach uzyskania przychodu

Rozstrzygnięcie sądowoadministracyjne, o którym mowa to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wydany w dniu 29 marca 2022 r. o sygn. akt I SA/Rz 94/22. W uzasadnieniu wskazanego orzeczenia, Sąd wyraził stanowisko, iż nakłady poniesione przez podatnika w związku z organizacją oraz przebiegiem firmowych spotkań integracyjnych – w których poza pracownikami brały udział osoby na umowie o współpracy B2B - mogą zostać zakwalifikowane jako stanowiące koszty uzyskania przychodów w zgodzie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (dalej: ustawa o CIT).

Należy mieć na uwadze, iż omawiane orzeczenie zostało wydane w ramach konkretnego stanu faktycznego. Spółka skarżąca rozliczająca koszty podatkowe związane z organizacją spotkań integracyjnych miała model kadrowo-biznesowy zakładający współpracę pomiędzy jej pracownikami a osobami, z którymi zawarła umowy B2B (business to business – umowa o współpracy). Spotkania organizowane przez spółkę miały na celu między innymi integrację osób z różnych przedsięwzięć oraz odrębnych zespołów. Tego rodzaju przedsięwzięcia wiązały się z poniesieniem całości nakładów na ich organizację przez spółkę.

Chcąc uzyskać aprobatę dla uwzględnienia tego typu wydatków w kosztach uzyskania przychodów spółki, został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z zapytaniem o potwierdzenie poprawności podatkowych działań organizatora. Dyrektor Informacji Skarbowej w zaprezentowanym stanowisku uznał, że nie wszystkie wydatki opisane przez spółkę w złożonym przez nią wniosku można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. W przekonaniu organu interpretacyjnego wnioskodawca mógł zaliczyć wyłącznie te wydatki, które dotyczą jej pracowników, nie zaś osób, z którymi spółka zawarła umowę o współpracy B2B. U podstaw uznania organu podatkowego, ostatnie z wymienionych wydatków podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów po myśli z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, jako że noszą cechy kosztów reprezentacyjnych. W tym miejscu wskazania wymaga, iż zaskarżona przez spółkę interpretacja indywidualna już wcześniej została poddana kontroli sądowoadministracyjnej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Skarga na interpretację indywidualną została jednak oddalona przez skład orzekający z uwagi na podzielenie poglądu organu podatkowego. Spółka nie zgadzając się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Sąd I instancji, od tak wydanego rozstrzygnięcia złożyła skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny uznając kasację za uzasadnioną przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, w wyniku czego analizowana kwestia materialnopodatkowa ponownie została poddana analizie.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Rzeszowie, uwzględniając pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż organ podatkowy pochopnie dokonał kwalifikacji podatkowej wydatków związanych z organizacją spotkań integracyjnych. W przekonaniu Sądu organ interpretacyjny winien dokonać ponownej analizy pod kątem związku opisywanych przez spółkę wydatków z prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą. W tym względzie organ odmawiając uznania wydatków jako koszt uzyskania przychodów winien jednoznacznie wykazać brak związku przyczynowo-skutkowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00