Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Sprzedaż produktów rolnych - zmiany w opodatkowaniu

Sprzedaż produktów rolnych - zmiany w opodatkowaniu

▪ 28 lutego 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 15 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Jedną ze zmian, która wejdzie w roku 2017 (czyli dla PIT-ów rozliczanych za 2016 r.) jest zmiana opodatkowania co do przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

Sprzedaż produktów rolnych - zmiany w opodatkowaniu

Żywność wyprodukowana i przetworzona we własnym gospodarstwie

Zmiana sposobu opodatkowania dotyczy sprzedawanej przez rolników żywności wyprodukowanej, a także przetworzonej we własnym gospodarstwie. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy.

Nowe regulacje co do sprzedaży własnych produktów rolnych (roślinnych i zwierzęcych) przeczytamy w art. 20 ust.1c ustawy o PIT (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z póżn. zm.).

Dzięki temu przepisowi rolnicy mogą zaliczyć przychód ze sprzedaży swoich produktów rolnych do kategorii “innych źródeł” rozliczanych w PIT-36, opodatkowanych 18,32% stawką podatku lub przychody te mogą opodatkować 2% ryczałtem rozliczanym w PIT-28. Do tej pory taki przychód musiał być rozliczany jako działalność gospodarcza.

Działalność polegająca na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych nie będzie podlegała rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Warunki zaliczenia przychodów ze sprzedaży produktów rolnych do innych źródeł w PIT

Za przychody z innych źródeł uważa się przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, w połączeniu z poniższymi warunkami:

  • sprzedaż produktów nie może się odbywać na rzecz osób prawnych,
  • sprzedaż produktów nie może się odbywać na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • do sprzedaży nie można zatrudniać osób,
  • sprzedaż może się odbywać tylko w miejscach, w których produkty wytworzono lub na targowiskach (targowiskami są wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach),
  • przychody ze sprzedaży nie zostały zaliczone do działów specjalnych produkcji rolnych.

Podatnicy osiągający przychody ze sprzedaży produktów rolnych, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane są w dniu sprzedaży.Ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Jeśli dla przychodów ze sprzedaży własnych produktów rolnych wybierzemy kategorię przychodów jakim są “inne źródła”, wtedy podatek wyniesie 18 lub 32 %  - w zależności od wysokości dochodu. Przychody te będziemy mieli obowiązek rozliczyć na PIT-36, który jest składany do urzędu skarbowego do 30 kwietnia. Rozliczając się na PIT-36 możemy odliczyć koszty uzyskania przychodu oraz wszelkie przysługujące nam ulgi. PIT-36 daje również możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Dla przychodów uzyskanych ze sprzedaży własnych produktów rolnych można również wybrać ryczałtową formę opodatkowania. Wtedy podatek wyniesie 2% przychodów.

Rozliczenie ryczałtowe w PIT-28

Aby wybrać opodatkowanie ryczałtem należy złożyć pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Dla tej formy opodatkowania również należy prowadzić ewidencję przychodów. Rozliczając się przez PIT-28 podatek wyniesie 2% przychodów, w PIT-28 nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Rozliczając się na PIT-28 nie można również rozliczyć się ze współmałżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy, jeżeli przychody z takiej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 150.000 euro. W roku rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy bez względu na wysokość przychodów. PIT-28 należy złożyć do końca stycznia  w urzędzie skarbowym.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00