Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Stopy procentowe w górę od 8 marca 2022 r.

Stopy procentowe w górę od 8 marca 2022 r.

▪ 8 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Ogłoszona w dniu 8 marca 2022 r. podwyżka stóp procentowych stanowi dopiero początek działań ze strony Rady Polityki Pieniężnej. W najbliższym czasie spodziewane są kolejne skoki oprocentowania, które bezpośrednio znajdą przełożenie na wartość naszych kredytów oraz należności podatkowych.

Stopy procentowe w górę od 8 marca 2022 r.

Wysokość stóp procentowych od 8 marca 2022 r.

Narodowy Bank Polski (dalej również NBP) w wydanym komunikacie prasowym z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniu 8 marca 2022 r. ogłosił podwyższenie stóp procentowych NBP do poziomu:

 • stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 3,55% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej.


Dla podatników posiadających zaległości podatkowe, najistotniejszą jest stawka stopy lombardowej. Jej wysokość determinuje kwotę zobowiązań podatkowych jaką musimy uiścić płacąc podatek po terminie.

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych w lutym i marcu 2022 r.

Podwyżka stóp procentowych w minionym miesiącu spowodowała procentowy wzrost odsetek od zaległości podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2022 r. ich wysokość utrzymywała się na niezmiennym poziomie 8%. Z uwagi jednak na podwyżkę oprocentowania stopy lombardowej do pułapu 3,25% ich realna wysokość wzrosła do 8,5%. Skąd ta zależność? Jej podstaw należy upatrywać w przepisach Ordynacji Podatkowej, które określają mechanizm obliczania wysokości zaległości podatkowej. Zgodnie z nimi, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Oznacza to, że wysokość odsetek od zaległości podatkowych w okresie od 9 lutego do 7 marca 2022 r. wynosiła:

200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego: 3,25%*2 = 6,5%

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych: 6,5% + 2% = 8,5%

Wraz z dzisiejszą podwyżką stóp procentowych ogłoszoną przez Radę Polityki Pieniężnej przy NBP, wysokość odsetek podatkowych od 8 marca 2022 r. będzie wynosić:

200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego: 4%*2 = 8%

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych: 8% + 2% = 10%

Podsumowanie:

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą:

 • od 1 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2022 r. = 8%,
 • od 9 lutego 2022 r. do 7 marca 2022 r. = 8,5%,
 • od 8 marca 2022 r. = 10%.


W zależności od indywidualnej pozycji podatnika wyższa stawka odsetek podatkowych nie zawsze będzie działać na jego niekorzyść. Oprocentowaniu w tej samej wysokości co odsetki od zaległości podatkowych podlegają również nadpłaty. Oznacza to, że organ podatkowy dokonując opieszałego zwrotu nadpłaty naszego podatku, będzie zobowiązany wypłacić podatnikowi również wartość odsetek w nowej podwyższonej wysokości.

To nie koniec podwyżek stóp procentowych

W najbliższym czasie należy spodziewać się regularnych podwyżek stóp procentowych NBP. Na postawienie takiego wniosku pozwala stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 marca 2022 roku, które zostało zaadresowane do Prezesów Zarządów Banków oraz Dyrektorów oddziałów instytucji kredytowych ws. działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego. W jego treści odnaleźć można następującą rekomendację:

„Organ nadzoru zaleca, żeby w procesie oceny zdolności kredytowej wszystkie banki przyjmowały minimalną zmianę poziomu stopy procentowej o 5 punktów procentowych”

Jak należy rozumieć ww. komunikat? Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jasno sygnalizuje, że banki oceniając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy nie powinny sugerować się referencyjną stopą procentową, której wysokość w dniu 7 marca wynosiła 2,75%. Zgodnie z zaleceniem organu nadzoru, bank badając zdolność kredytową zainteresowanego winien przyjąć fikcyjne założenie graniczące z pewnością, że wysokość referencyjnej stopy procentowej wyniesienie nawet 7,75%. Taka sugestia rodzi uzasadnione obawy, że w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych podwyżek ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej przy NBP.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00