Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Szereg preferencji podatkowych dla Białorusinów oraz Ukraińców w PIT oraz CIT

Szereg preferencji podatkowych dla Białorusinów oraz Ukraińców w PIT oraz CIT

▪ 14 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 13 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Chcąc wesprzeć sąsiadów na naszej wschodniej granicy ustawodawca postanowił przyznać szereg przywilejów podatkowych dla Białorusinów oraz Ukraińców. Zakres zmian nie ogranicza się wyłącznie do PIT oraz CIT lecz obejmuje również podatek od spadków i darowizn.

Szereg preferencji podatkowych dla Białorusinów oraz Ukraińców w PIT oraz CIT

Nieodpłatne świadczenia bez podatku dochodowego

Planowane jest zwolnienie od podatku dochodowego nieodpłatnych świadczeń, które zostały otrzymane w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatnika będącego obywatelem Ukrainy lub Republiki Białorusi, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z terytorium Ukrainy lub Republiki Białorusi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wyższe koszty podatkowe

Zgodnie z procedowanym art. 52zm ustawy o PIT Kosztem uzyskania przychodów mają być straty powstałe w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Ponadto kosztem uzyskania przychodów mają być straty powstałe w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, a ich utrata lub likwidacja nastąpiła w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Rozliczenie strat wojennych

Białorusini oraz Ukraińcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 200% strat powstałych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w wyniku utraty lub uszkodzenia na terytorium Ukrainy, Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej towarów lub środków trwałych.

Ustawodawca na potrzeby omawianego przepisu straty zdefiniował jako:

  • koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem utraconych towarów;
  • koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem uszkodzonych towarów w części odpowiadającej rozmiarowi uszkodzenia;
  • niezamortyzowaną wartość utraconych środków trwałych;
  • niezamortyzowaną wartość uszkodzonych środków trwałych w części odpowiadającej rozmiarowi uszkodzenia.


Kwota odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Straty zaś będą podlegać odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Odliczenia dwukrotności strat będzie można dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono. W przypadku gdy podatnik poniesie za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie albo w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ryczałt od przychodów zagranicznych Białorusina lub Ukraińca

Podatnik będący obywatelem Ukrainy lub Republiki Białorusi, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przeniesie miejsce zamieszkania z terytorium Ukrainy lub Republiki Białorusi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Odliczenie darowizn

Od podstawy opodatkowania Białorusin lub Ukrainiec będą mogli odliczyć darowizny przekazane od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy:

1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) jednostkom samorządu terytorialnego,

3) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
– w kwocie odpowiadającej 200% wartości darowizn.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00