Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Szersza wymiana informacji między organami

Szersza wymiana informacji między organami

▪ 20 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Rząd planuje rozszerzenie katalogu organów państwowych, pomiędzy którymi odbędzie się wymiana informacji. Zasadniczym celem nowelizacji ma być usprawnienie działania poszczególnych instytucji oraz zapobieżenie nadużyciom oraz oszustwom podatkowym.

Szersza wymiana informacji między organami

Aktualne udostępnianie danych niezawartych w aktach spraw podatkowych

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może udostępniać Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dane niezawarte w aktach spraw podatkowych, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych. Informacje przekazywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są udostępniane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań mieszczących się w zakresie kompetencji tych organów.

Centralny Rejestr Danych Podatkowych

Centralny Rejestr Danych Podatkowych został utworzony w celu kompletowania i skutecznego wykorzystywania informacji, które wynikają w szczególności z:

 • Ze składanych zeznań rocznych – odnosi się to nie tylko do deklaracji podatkowych przekazywanych Urzędom Skarbowym przez podatników, lecz również gdy robi to płatnik bądź następca prawny;
 • Z aktów administracyjnych – jest to forma władczego działania organu administracji publicznej, stanowiące wiążące dla jego adresata rozstrzygnięcie. Wśród nich wyróżniamy w szczególności decyzje oraz postanowienia. Nie należy jednak zapominać, że do takowego władczego oświadczenia organu dochodzi pod postacią również innych aktów administracyjnych, które stanowią o obowiązkach oraz uprawnieniach wynikających z prawa podatkowego i celnego, tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego do wykonania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywania zabezpieczenia należności pieniężnych;
 • Pozostałe informacje – dane, które są przekazywane poszczególnym organom Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej organów otrzyma dostęp do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych

Na mocy procedowanych zmian, Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma mieć możliwość przekazywania informacji zawartych w ww. rejestrze nie tylko wymienionym ABW oraz CBA, lecz również:

 • Prokuratorowi,
 • Policji,
 • Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego.


O ile przekazanie odbędzie się na cele związane z realizacją ustawowych zadań ww. organów.

Forma przekazywania informacji

Podkreślenia wymaga, że już na chwilę obecną administratorami danych zawierających informacje znajdujące się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych są Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Wyszczególniony w nowelizowanym przepisie art. 297e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (dalej: OP), Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest jedynym, któremu ustawa nadaje kompetencje do udostępniania tego typu informacji. Jak wynika z art. 297e § 2 OP o planowym brzmieniu, dane zawarte w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych mogą być udostępniane zarówno za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jak również w inny sposób. Dotychczasowe brzmienie art. 297e § 2 OP umożliwiało udostępnianie takowych danych wyłącznie w formie elektronicznej, w wyżej wskazany sposób.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00