Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Szerszy katalog podatków niezaliczanych na poczet zaległości

Szerszy katalog podatków niezaliczanych na poczet zaległości

▪ 19 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Ordynacja Podatkowa przyjmuje zasadę zaliczania poszczególnych należności na poczet zaległości podatkowych, czyli podatku niezapłaconego w terminie płatności. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem katalogu danin niemogących być przeznaczonych na uregulowanie zaistniałych zobowiązań publicznoprawnych.

Szerszy katalog podatków niezaliczanych na poczet zaległości

Zaliczenie na poczet zaległości podatkowej

Instytucję zaliczenia na poczet zaległości podatkowej regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (dalej: OP). Zgodnie z art. 62 § 1 OP w sytuacji, gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną przez niego wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika. Nie zawsze jednak dochodzi do takowego zidentyfikowania zaległości podatkowej przez podatnika. W takim przypadku zaliczenia dokonuje się na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich jego zobowiązań podatkowych.

Rozszerzony katalog wyłączenia

Obecnie w Sejmie procedowana jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. W świetle projektowanych zmian, modyfikacji ma zostać poddana dalsza jednostka redakcyjna art. 62 OP. Zgodnie z rozszerzonym brzmieniem art. 62 § 6 OP, zaliczeniu na poczet ww. zaległości podatkowej, nie będą podlegać wpłaty dokonane na:

  1. poczet ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
  3. podatku akcyzowego z tytułu importu towarów.

Nowelizacja uzupełnia powyższą listę o pozycje 2 oraz 3.

Ratio legis

W myśl uzasadnienia do zmian przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów, modyfikacja art. 62 OP jest konieczna ze względu na swoisty charakter przepisów regulujących kwestie importu towarów (w szczególności art. 195 Unijny Kodeks Celny, który został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o nr 952/2013) oraz związane z tym rozwiązania systemowe. Resort w tym miejscu upatruje ewentualną możliwość nadużyć, których rezultatem byłoby przeznaczenie wpłat dokonywanych pod szyldem należności celnych na zaległości podatkowe. Instytucja zaliczenia w obowiązującym brzmieniu może prowadzić do sytuacji, w której takowe zobowiązania podatkowe z tytułu importu nie będą regulowane z uwagi na świadomy brak uiszczania należności publicznoprawnych w ustawowych terminach.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00