Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Tarcza branżowa 6.0 została przyjęta przez Sejm

Tarcza branżowa 6.0 została przyjęta przez Sejm

▪ 10 grudnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 10 grudnia 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W środę 9 grudnia Sejm przegłosował przyjęcie kilkudziesięciu poprawek Senatu do Tarczy branżowej 6.0 i w efekcie rozszerzenie rządowej pomocy związanej z pandemią COVID-19.

Tarcza branżowa 6.0 została przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął już część (kilkadziesiąt) z 451 poprawek do noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Tarcza 6.0) zaproponowanych przez wyższą izbę parlamentu. Nowelizacja czeka na podpis Prezydenta.

Uchwalona przez Sejm pomoc trafi do ok. 40 branż (we wcześniejszej wersji ustawy było to ok. 30 branż). Pomimo że Senat zalecał objęcie pomocą kilkudziesięciu dodatkowych branż – Sejm w większości przypadków nie skorzystał z tej rekomendacji.

Pomoc dla branży kulturalnej

Sejm uwzględnił m.in. poprawki Senatu dotyczące pomocy dla branży kulturalnej, uchwalając prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, artystycznej, technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Odrzucone poprawki

Sejm nie uwzględnił poprawek Senatu, które miały na celu rozszerzenie pomocy na część branży turystycznej – agentów i pośredników, kwiaciarni, sprzedawców sprzętu telekomunikacyjnego i agencji reklamowych. Odrzucono także poprawkę zakładającą objęcie pomocą antykryzysową internetowej sprzedaży napojów alkoholowych (do 18%) przez mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie firmy.

Nowe branże objęte pomocą

Nowe branże, do których trafi pomoc to:

 • branża cateringowa;
 • branża kulturalna (wyłącznie w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia postojowego);
 • sprzedawcy wyrobów medycznych (m.in. ortopedycznych);
 • firmy zajmujące się przewozem autokarowym;
 • piloci;
 • przewodnicy i pracownicy muzeów;
 • przewodnicy wycieczek;
 • przedsiębiorcy zajmujący się produkcją nagrań muzycznych;
 • przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i dystrybucją filmów;
 • sprzedawcy detaliczni obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach;
 • przedsiębiorcy funkcjonujący w branży sportowej (działalność obiektów sportowych).

Narzędzia pomocowe Tarczy 6.0

Narzędzia pomocowe zaproponowane w ustawie to:

 • zwolnienia z ZUS;
 • świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie);
 • tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł;
 • dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (2 tys. zł).

 

Pomoc obejmie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy zlecenia (od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne). Tarcza 6.0 przewiduje także rekompensaty dla gmin związane z utraconymi wpływami z tytułu opłaty targowej.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00