Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności TSUE wskaże jak liczyć odsetki podatkowe

TSUE wskaże jak liczyć odsetki podatkowe

▪ 17 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Naczelny Sąd Administracyjny sformułował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podnosząc wątpliwości co do zgodności praktyki organów z prawem unijnym. Dotyczy to kwestii okresu naliczania oprocentowania od nadpłat w podatku dochodowym od osób prawnych pobranych niezgodnie z prawem unijnym.

TSUE wskaże jak liczyć odsetki podatkowe

Istota sporu

Pytanie prejudycjalne sformułowane w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego ma na celu rozstrzygnięcie następującej wątpliwości – jak powinno kształtować się dochodzenie odpowiedzialności od Skarbu Państwa, jeśli w systemie prawnym ostały się przepisy kształtujące normy prawne uznane jako niezgodne z prawem unijnym na mocy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Zastrzeżenia jakie wyłoniły się po stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego sprowadzają się do ustalenia, czy w sytuacji wnioskowania o zwrot nadpłaty, odsetki podatkowe należne podatnikowi będą liczone po upływie 30 dni od opublikowania orzeczenia TSUE wydanego w jego sprawie, czy winny zostać naliczane aż do dnia zwrotu przez organ podatkowy nadpłaty.

U podstaw braku jednoznacznego rozstrzygnięcia legło brzmienie przepisów Ordynacji podatkowej (dalej również: OP). Naczelny Sąd Administracyjny zapytał czy jakakolwiek właściwa zasada przewidziana w prawie Unii, sprzeciwia się takiemu przepisowi krajowemu jak art. 78 § 5 pkt 1 i 2 OP. Wskazane regulacje OP przewidują bowiem, że odsetki od nadpłaconego podatku, pobranego przez płatnika niezgodnie z prawem unijnym, nie są należne podatnikowi za okres po upływie 30 dni, licząc od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzającego niezgodność pobrania podatku z prawem wspólnotowym. Jednakże na kanwie stanu faktycznego przyjętego do orzekania, wniosek o stwierdzenie tej nadpłaty został złożony przez podatnika po tym terminie, a przepisy prawa krajowego dotyczące pobrania podatku, pomimo wydanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 kwietnia 2014 roku o sygn. akt C-190/12 pozostają nadal niezgodne z prawem UE.

Brak inicjatywy ustawodawczej w następstwie polskiego orzecznictwa

W tym miejscu wskazania wymaga, iż zarysowany problem, w ramach którego władza ustawodawcza nie śpieszy się z korektą przepisów po orzeczeniu sądowym nie jest następstwem wyłącznie judykatury Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opieszałość w podejmowaniu działań ukierunkowanych na dostosowanie przepisów prawa po wyrokach władzy sądowniczej występuje również w następstwie krajowego orzecznictwa np. Trybunału Konstytucyjnego.

Naczelnym przykładem biernej postawy władzy ustawodawczej jest brak aktywności legislacyjnej po wydaniu wyroku z dnia 8 października 2013 r. o sygn. akt SK 40/12. Zgodnie z wywołanym orzeczeniem, przepisy o braku przedawnia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową są niezgodne z ustawą zasadniczą. Po niemalże dekadzie od ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zakwestionowany przepis art. 70 § 8 OP nie uległ jakiejkolwiek modyfikacji, która odpowiadałaby treści wydanego wyroku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00