Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Ukryta dywidenda - wspólnicy spółek muszą być ostrożni

Ukryta dywidenda - wspólnicy spółek muszą być ostrożni

▪ 10 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Udziałowcy świadczący usługi na rzecz spółki od 2023 roku powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na nowe przepisy dotyczące ukrytej dywidendy. Już teraz warto zastanowić się nad zmianą modelu rozliczeń w spółce.

Ukryta dywidenda - wspólnicy spółek muszą być ostrożni

Czym jest ukryta dywidenda?

Ukryta dywidenda będzie stanowić pewne ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków, określanych jako, tzw. ukryta dywidenda.

Kogo obejmą przepisy o ukrytej dywidendzie?

Regulacja o ukrytej dywidendzie będzie dotyczyć wypłat na rzecz wspólników spółki oraz podmiotów z nimi powiązanych, ale i także podmiotów powiązanych z samym podatnikiem będącym spółką.

Jakie wydatki będą uznane za ukrytą dywidendę?

Ukrytą dywidendę będą stanowić wydatki, jeżeli będą to:

  • koszty, których wysokość lub termin poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku, lub
  • koszty, których racjonalnie działający podatnik nie poniósłby lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów przepisy dotyczące weryfikacji i warunków ustalania cen transferowych stosuje się odpowiednio, lub
  • koszty obejmujące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

 

Pierwsza z ze wskazanych przesłanek może być szczególnie niekorzystna dla podatników w przypadku przyjęcia przez podmioty powiązane sposobu ustalenia wynagrodzenia opartego o wskaźniki dochodowości. 

W tym zakresie należy mieć na uwadze to, że taki sposób ustalenia cen transferowych jest często stosowany w praktyce gospodarczej. Tymczasem w świetle przepisów o ukrytej dywidendzie ustalenie wynagrodzenia zależnego od wygenerowanych zysków stanie się zupełnie nieadekwatne ze względu na to, że podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia nie będzie mógł takiego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Druga z przesłanek częściowo powiela obowiązujące już od dawna przepisy o cenach transferowych, które zobowiązują podmioty powiązane do ustalania rynkowych warunków transakcji.

Natomiast ostatni (trzeci) warunek wskazuje na wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę w związku z wykorzystywaniem w działalności aktywów, które przed powstaniem tego podatnika stanowiły własność lub współwłasność jej wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem. 

W tym względzie ostrożne muszą być podmioty, które dokonują wypłatę wynagrodzenia wspólnikowi lub spółce powiązanej, np. z tytułu najmu czy dzierżawy nieruchomości.

Nie w każdym przypadku koszty staną się ukrytą dywidendą

Należy zaznaczyć, że dwie ostatnie przesłanki nie znajdą zastosowania, gdy suma poniesionych kosztów w danym roku będzie niższa niż zysk brutto spółki w tym samym roku.

Wobec tego jeśli wspólnik będzie świadczył na rzecz spółki usługi najmu nieruchomości, według racjonalnych rynkowo cen, to o ile koszty tych usług nie przekroczą zysku brutto spółki, wówczas tego rodzaju koszty nie będą uznane za ukrytą dywidendę.

Należy również zwrócić uwagę na to, że przepisy o ukrytej dywidendzie wskazują na zysk brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a więc o zysku, przy którego ustalaniu koszty uwzględnia się niezależnie od tego czy stanowią one podatkowe koszty uzyskania przychodów czy nie.

Wobec tego, koszty ukrytej dywidendy należy porównywać do zysku brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym kosztów, które nie będą stanowiły podatkowych kosztów uzyskania przychodów jako koszty ukrytej dywidendy.

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00