Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Ulga na dziecko niepełnosprawne od 2025 r.

Ulga na dziecko niepełnosprawne od 2025 r.

▪ 12 kwietnia 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 12 kwietnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Począwszy od rozliczeń PIT za 2023 r. (deklaracje składane do 30 kwietnia 2024 r.) rodzice niepełnosprawnego dziecka będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wysokości swoich dochodów.

Ulga na dziecko niepełnosprawne od 2025 r.

Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko w 2023 r. (PIT za 2022 r.)

W obecnym stanie prawnym – odnoszącym się do trwających rozliczeń podatkowych w PIT za 2022 r. – rodzice jednego dziecka mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej w wysokości nie większej niż 1 112,04 zł. Ulga na dziecko jest odliczeniem polegającym na możliwości pomniejszenia podatku należnego o kwotę 92,67 zł miesięcznie. Wysokość preferencji podatkowej zależy od ilości dzieci oraz okresu, w jakim są objęte opieką/władzą rodzicielską. O ile w przypadku pierwszego i drugiego dziecka wartość ulgi prorodzinnej jest taka sama, tyle w przypadku odliczenia na trzecie i czwarte dziecko, podatek ulega pomniejszeniu odpowiednio o 166,67 zł oraz 225 zł miesięcznie (2 000,04 zł i 2 700 zł rocznie).

Niezależnie od tego, ile dzieci wychowuje się w danej rodzinie, rodzice nie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli wysokość ich rocznych dochodów przekroczy:

  • 112 000 zł – w przypadku rozliczenia wspólnego współmałżonków oraz względem osób samotnie wychowujących dziecko,
  • 56 000 zł – dla osób niepozostających w związku małżeńskim, którzy rozliczają się indywidualnie.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się wg zasad ogólnych (na skali podatkowej 12/32%) poprzez uwzględnienie załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem rocznym PIT-36 lub PIT-37.

Ulga na niepełnosprawne dziecko za 2023 r.

Wyżej wskazane limity dochodowe podatników wychowujących dziecko ma nie dotyczyć rodziców (sprawujących władzę rodzicielską), którzy będą chcieli skorzystać z ulgi na dziecko dotknięte niepełnosprawnością. Preferencję podatkową na wyjątkowych zasadach będzie można uwzględnić, jeśli względem podopiecznego zostały wydane:

  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  2. decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną lub
  3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Od kiedy ulga prorodzinna na nowych zasadach?

Podatnicy przywykli do nieustających zmian w prawie podatkowym. Przełomowym rokiem w tym zakresie był 2022 r., w trakcie którego doszło do wielu modyfikacji Polskiego Ładu. O ile w przypadku śródrocznych zmian za miniony okres rozliczeniowy istniało wiele wątpliwości natury konstytucyjnej, o tyle zniesienie limitu dochodowego dla wychowujących dziecko niepełnosprawne nie rodzi podobnych obaw.

Zgodnie z przepisami projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opisywana nowelizacja będzie obowiązywała z mocą wsteczną. Możliwość uwzględnienia odliczenia będzie obejmowała cały 2023 r.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00