Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Ulga za złe długi – czas na wznowienie postępowania do 7 stycznia

Ulga za złe długi – czas na wznowienie postępowania do 7 stycznia

▪ 5 stycznia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 5 stycznia 2021 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W efekcie publikacji wyroku TSUE w sprawie C-335/19 polscy podatnicy, którzy nie mieli możliwości korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, będą mogli skorzystać z ulgi za złe długi. Termin złożenia odpowiedniego wniosku mija 7 stycznia 2021 r.

Ulga za złe długi – czas na wznowienie postępowania do 7 stycznia

Wyrok TSUE w sprawie C-335/19 wydano 15 października 2020 r., a został on opublikowany 7 grudnia 2020 r. Zgodnie z jego treścią przedsiębiorca będzie mógł odzyskać VAT, nawet w przypadku, gdy dłużnik znajduje się w upadłości albo likwidacji.

Wyrok otwiera możliwość skorzystania z ulgi za złe długi dla wielu polskich przedsiębiorców, którzy dotychczas nie mogli z niej skorzystać – jeśli ich dłużnik wyrejestrował się z VAT, znajdował się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji.

Ponieważ wyrok TSUE uznaje część polskich przepisów dotyczących ulgi za złe długi za niezgodne z prawodawstwem UE, z ulgi będą mogli skorzystać także podatnicy, których sprawy zostały już zakończone.

Stanowisko TSUE

Według TSUE „art. 90 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT”.

Prawo UE a polskie przepisy

Ponieważ przepisy krajowe i prawo UE są ze sobą niezgodne, przepisy dotyczące ulgi za złe długi muszą zostać zmienione. Zanim to jednak nastąpi podatnicy mogą powoływać się na wyrok TSUE przed krajowymi organami i sądami administracyjnymi w celu dochodzenia przysługujących im praw.

Wznowienie postępowania w terminie do 7 stycznia 2021 r.

Podatnicy, którym odmówiono prawa do skorzystania z ulgi za złe długi, ponieważ nie spełnili warunków będących przedmiotem wyroku TSUE oraz podatnicy, którzy otrzymali ostateczną decyzję, mogą skorzystać z możliwości jej wzruszenia na podstawie art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325).

Wznowienie postępowania podatkowego może nastąpić jedynie na żądanie strony, wniesione w terminie jednego miesiąca od dnia uzyskania wiadomości o wydaniu decyzji.  Ponieważ wyrok TSUE w sprawie C-335/19 ogłoszono 7 grudnia 2020 r., ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 7 stycznia 2021 r.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00