Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Więcej czasu na złożenie TPR-C oraz TPR-P

Więcej czasu na złożenie TPR-C oraz TPR-P

▪ 28 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W dniu 28 kwietnia 2022 roku doszło do przedłużenia terminów na złożenie informacji o cenach transferowych, które występują również pod nazwą TPR. Kwestie dotychczas uregulowane w specustawie covidowej zostały przeniesione do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Więcej czasu na złożenie TPR-C oraz TPR-P

Modyfikacja zasad składania TPR-C i TPR-P

O zarysie planowanych wówczas zmian wspominaliśmy w artykule: Dłuższe terminy na dokumentacje cen transferowych. Przedłużenie terminów w zakresie dokumentacji związanej z cenami transferowymi stanowi uregulowanie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zmiana odnosi się do brzmienia specustawy Covidowej dotyczącej przedłużenia terminów na złożenie:

informacji o cenach transferowych – jest to dokumentacja, o której mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT);

oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – jest to dokumentacja, o której mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o PIT i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o CIT.

Przedłużenie terminów składania TPR-C i TPR-P

Zarówno dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatników podatku od osób prawnych (CIT) terminy sprawozdawcze kształtują się w następujący sposób:

Jeśli dotychczas ustalony termin upływa w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. – ulegnie on przedłużeniu do 30 września 2022 r.;

Jeśli dotychczas ustalony termin upływa w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. – ulegnie on przedłużeniu o 3 miesiące.

Zgodnie z treścią ustawy, zmiany zaczną obowiązywać od dnia ogłoszenia ustawy, jednakże zostaną objęte mocą wsteczną – począwszy od 31 grudnia 2021 roku. Takie rozwiązanie wynika z konieczności przedłużenia terminów na złożenie informacji o cenach transferowych oraz powiązanego z nimi oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji ich dotyczącej, w zakresie w jakim już upłynęły po 1 stycznia 2022 roku.

Poza wyżej wskazanymi przepisami uchwalona ustawa wprowadza jednocześnie zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji dla transakcji kontrolowanych zawieranych pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznych podmiotów powiązanych będących rezydentami jednego z państw członkowskich UE lub EOG oraz transakcji kontrolowanych pomiędzy takim zakładem a podmiotem powiązanym będącym polskim rezydentem. Jednym z warunków zastosowania zwolnienia jest nieponiesienie straty podatkowej przez żaden z podmiotów powiązanych w zakresie przychodów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu w danym roku referencyjnym, za który jest sporządzana lokalna dokumentacja cen transferowych.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00