Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Wpływ stóp procentowych na rozliczenie PIT 2024

Wpływ stóp procentowych na rozliczenie PIT 2024

▪ 13 marca 2024 r. ▪ Zaktualizowano: 13 marca 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Stosunkowo wysokie stopy procentowe stanowią metodę NBP na zwalczanie inflacji. Poziom wskaźników Banku Centralnego wpływa nie tylko na sytuację finansową kredytobiorców, ale również na rozliczenie PIT za 2023 rok oraz może oddziaływać na najbliższe zmiany podatkowe.

Wpływ stóp procentowych na rozliczenie PIT 2024
Kwota wolna od podatku w PIT-38

Stopy procentowe bez zmian

W dniach 5 oraz 6 marca Rada Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim zebrała się w celu rozstrzygnięcia o poziomie stóp procentowych. Od października minionego roku wysokość wskaźników Banku Centralnego wynosi:

Stopa procentowa Wartość
Referencyjna 5,75%
Lombardowa 6,25%
Depozytowa 5,25%
Redyskontowa weksli 5,8%
Dyskontowa weksli 5,85%


Wyżej wskazany poziom stóp procentowych pozostaje bez zmian od 5 października 2023 r.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Wpływ na odsetki podatkowe

Wskaźniki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego wywierają również skutek na wysokość odsetek od zaległości podatkowych, którą jest nie tylko należność publicznoprawna nieopłacona w terminie, ale również zaliczki z tego tytułu czy raty podatku bądź inne opłaty i należności publicznoprawne.

Zobowiązanie podatkowe nienależnie wykazane w deklaracji PIT lub w wysokości większej niż należne traktowane jest na równi z zaległością podatkową. Oznacza to, że w takiej sytuacji również są naliczane odsetki podatkowe należne podatnikowi. 

O wpływie na rozliczenie PIT za 2023 r. decyduje poziom stopy lombardowej, której aktualny wskaźnik wynosi 6,25%. Jak ustalić oprocentowanie od zaległości podatkowej lub należności nienależnie pobranej od podatnika? 

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej w takim wypadku odsetki są równe 200% stopy lombardowej plus 2%. Należy pamiętać, że wartość oprocentowania zaległości podatkowej nie może być mniejsza niż 8%. 

Mając na uwadze obecny poziom lombardowej stopy procentowej, aktualna wysokość odsetek podatkowych wynosi:

2 * (6,25) + 2 = 14,5%

Aktualna wysokość oprocentowania zaległości podatkowych wynosi 14,5%.

Planowane zmiany w PIT-38

Na chwilę obecną rządzący pracują nad zmianami w tzw. podatku Belki. W przywołany potoczny sposób nazywa się podatek dochodowy od osób fizycznych z dochodów kapitałowych, do których zaliczamy m.in. dywidendy, zysk z odpłatnego zbycia walut wirtualnych czy sprzedaży akcji lub obligacji.
Jeśli chcesz poznać pełny katalog dochodów z zysków kapitałowych w PIT za 2023 r. zapraszamy do omówienia PIT-38.

Konstrukcja daniny i sposób jej naliczania jawi się jako nieskomplikowana, gdyż podatnikowi składającemu PIT-38 nie przysługują żadne preferencje podatkowe w tym zakresie, z wyjątkiem możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. Względem wykazanych dochodów kapitałowych w PIT-38 obowiązuje stała stawka podatku wynosząca 19%.

Obecnie Ministerstwo Finansów rozważa możliwość przemodelowania opodatkowania części dochodów z PIT-38. W pierwszej kolejności zmiana miałaby objąć odsetki od lokat ulokowanych na dłużej niż rok. 

Jaką rolę odgrywają tutaj wskaźniki podstawowych stóp procentowych Banku Centralnego?

Mechanizm obliczania polegałby na przemnożeniu stu tysięcy złotych przez stopę depozytową, przy czym pod uwagę brana byłaby wartość obowiązująca w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Resort finansów nie wyklucza ustalenie daniny na minimalnym poziomie w ten sposób, że mnożnik może wynieść nie mniej niż 2,5%, nawet jeśli rzeczywista wartość stopy depozytowej będzie na niższym pułapie.

Resort finansów nie wyklucza ustalenie daniny na minimalnym poziomie w ten sposób, że mnożnik może wynieść nie mniej niż 2,5%, nawet jeśli rzeczywista wartość stopy depozytowej będzie na niższym pułapie.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Ministerstwo Finansów planuje również zmianę w zakresie dochodów uzyskanych z akcji, obligacji lub z tytułu partycypacji w funduszach inwestycyjnych, poprzez wprowadzenie kwoty wolnej od podatku wyliczanej w następujący sposób:

Wartość odsetek od instrumentu finansowego * 100 000 zł - stopa depozytowa od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Przykład: 

Podatnik uzyskuje dochód z półtorarocznej lokaty o wartości 100 000 zł. Wartość oprocentowania lokaty została ustalona na poziomie 7%, co przełoży się na zysk podatnika w wysokości 7000 zł. Stosując mechanizm zaproponowany przez Ministerstwo Finansów i zakładając, że stopa depozytowa pozostanie na tym samym poziomie, podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od różnicy 7000 zł i 5,25% od 100 000 zł, mianowicie:

Podstawa obliczenia podatku:

7000 zł - 5250 zł = 1750 zł

Podatek należny:

19% * 1750 zł = 332,50 zł

W obowiązującym stanie prawnym, podatnik zapłaciłby 1330 zł podatku PIT.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00