Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Wyższe limity odliczenia w PIT z tytułu IKE oraz IKZE za 2021 oraz 2022 r.

Wyższe limity odliczenia w PIT z tytułu IKE oraz IKZE za 2021 oraz 2022 r.

▪ 17 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Z każdym rokiem rośnie popularność alternatywnych metod oszczędzania na emeryturę, zwłaszcza inwestycji lokowanych w tzw. III filarze emerytalnym. IKE oraz IKZE poza zabezpieczeniem finansowej naszej przyszłości, może przyczynić się do obniżenia podatku dochodowego jaki musimy zapłacić. W zeznaniach rocznych za 2021 i 2022 r. odliczymy z tego tytułu znacznie więcej aniżeli do tej pory.

Wyższe limity odliczenia w PIT z tytułu IKE oraz IKZE za 2021 oraz 2022 r.

Czym jest IKE oraz IKZE?

Pod pojęciem IKE należy rozumieć indywidualne konto emerytalne. Jak sama jego nazwa wskazuje jest to konto, za pośrednictwem którego możemy dokonywać wpłat na poczet świadczeń emerytalnych.

Z tytułu środków zgromadzonych przez nas na IKE w danym roku podatkowym nie pomniejszymy jednak wartości naszych zobowiązań podatkowych. Wciąż jednak jest to konkurencyjny model powiększania oszczędności na starsze lata. Mimo braku wymiernych korzyści w bieżących rozliczeniach podatkowych, wypłaty środków z IKE podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego z zysków kapitałowych.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego zwane inaczej IKZE stanowi formę rachunku oszczędnościowo-inwestycyjnego, na którym gromadzone są środki finansowe, wypłacane właścicielom rachunku po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. W przeciwieństwie do IKE, w przypadku IKZE wyższy próg wpłat oznacza jednocześnie większą kwotę do odliczenia w składanej deklaracji podatkowej za dany rok podatkowy.

Zarówno w przypadku do IKE oraz IKZE, podmiotami uprawnionymi do gromadzenia oszczędności są osoby fizyczne od momentu ukończenia 16. roku życia. Dodatkowym warunkiem skorzystania z III filaru emerytalnego jest podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Końcowo należy wskazać, że limity wpłat jakich można dokonać w danym roku podatkowym na indywidualne konta emerytalne zostały wprowadzone z uwagi na zapobieżenie sytuacji, w której środki byłyby gromadzone celem uchylania się od ich opodatkowania. W związku z powyższym, dochód z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, jest opodatkowany stawką ryczałtową podatku w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym.

Więcej na temat IKZE przeczytasz pod adresem: Ulga na IKZE

Wysokość limitów dla IKE oraz IKZE w 2021 i 2022

Wysokość uiszczanych przez nas wpłat na IKE oraz IKZE nie pozostaje jednak bez ograniczenia i jest ściśle powiązana z wartością prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. W przypadku IKE nie może on przekroczyć 300% ww. wynagrodzenia, co oznacza, że w 2021 r. limit ten wyniósł 15 777 zł, zaś w 2022 r. będzie to aż 17 766 zł.

W przypadku IKZE limit wpłat został zróżnicowany w zależności od tego czy dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy będących przedsiębiorcami. Dla pierwszej spośród wymienionych grup limit ten w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł, natomiast w 2022 r. 7 106,40 zł.

Natomiast osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w 2021 r. będą mogły wpłacić nie więcej niż 9 466,20 zł, zaś w 2022 r. - 10 659,60 zł.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00