Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Wyższe stawki odsetek za zaległości podatkowe

Wyższe stawki odsetek za zaległości podatkowe

▪ 12 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Podwyżka stóp procentowych, która została ogłoszona w tym tygodniu, dotknie nie tylko kredytobiorców. Wraz z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 lutego 2022 r. wzrosła wartość odsetek od zaległości podatkowych.

Wyższe stawki odsetek za zaległości podatkowe

Czym jest zaległość podatkowa?

Z pojęciem zaległości podatkowej należy utożsamiać sytuacje, w których podatek został niezapłacony w terminie jego płatności. Dochodzi do tego zarówno w przypadku częściowego jak i całościowego braku zapłaty podatku. Ponadto za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku.

Wysokość stóp procentowych od 9 lutego 2022 r.

Narodowy Bank Polski w wydanym komunikacie prasowym z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lutego 2022 r., ogłosił:

"Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

  • stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 3,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 2,85% w skali rocznej."


Dla podatników posiadających zaległości podatkowe, najistotniejszą jest stawka stopy lombardowej. Jej wysokość determinuje kwotę zobowiązań podatkowych jaką musimy uiścić płacąc podatek po terminie.

Wysokość stóp procentowych a kwota zaległości podatkowej

Wraz z podwyżką stóp procentowych o 50 punktów bazowych doszło do zwiększenia odsetek od zaległości podatkowych. Dlaczego tak się dzieje? Podstaw tej zależności należy upatrywać w przepisach Ordynacji Podatkowej, które określają mechanizm obliczania wysokości zaległości podatkowej. Zgodnie z nimi, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Dla lepszego zobrazowania tego złożonego sposobu naliczania odsetek od zaległości podatkowej, wskazujemy, z czego wynika ich wysokość po 9 lutego 2022 r.:

200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego: 3,25%*2 = 6,5%

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych: 6,5% + 2% = 8,5%

Począwszy od 2016 r. wyżej przyjęty schemat naliczania stawek odsetek od zaległości podatkowej powodował, że nie przekraczały one 8% - czyli przyjętej minimalnej wartości. Jednak w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej działającej przy Narodowym Banku Polskim doszło do tego, że suma dwukrotności stopy lombardowej i 2% przekroczyła minimalny pułap określony w ustawie.

Niestety, sposób obliczania odsetek od zaległości podatkowych pozostaje od wielu lat niezmienny. Rząd nie obnosi się z zamiarem jego zaadaptowania do bieżącej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że w związku z zapowiedzianym cyklem podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, możemy spodziewać się coraz większych kwot do zapłaty od naszych zaległości podatkowych w 2022 roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00