Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zaniechanie poboru ryczałtu od pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Zaniechanie poboru ryczałtu od pomocy humanitarnej dla Ukrainy

▪ 21 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 roku wydane w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Zaniechanie poboru ryczałtu od pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Czego dotyczy rozporządzenie?

Jak sugeruje tytuł omawianego rozporządzenia, treść wydanego aktu prawnego ma na celu zagwarantowanie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Brak poboru ryczałtu stosowany będzie w odniesieniu do osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz podmiotów wymienionych w art. 38w ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Jak długo obowiązuje rozporządzenie?

Podobnie jak i w tym przypadku, poszczególne akty prawne zarówno o randze ustawowej jak i rozporządzenia, które zostały wydane w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą Polski – mają obowiązującą moc wsteczną. Ich retroaktywny charakter przejawia się możliwością stosowania zapisów w nich zawartych, co do zasady od początku agresji Rosji na Ukrainę, tj. od 24 lutego 2022 roku. Nie inaczej zostały skonstruowane zapisy omawianego rozporządzenia, w którym zaniechanie ma zastosowanie do darowizn i nieodpłatnych świadczeń realizowanych od ww. daty do końca 2022 roku.

Zaniechanie poboru ryczałtu tylko w przypadku pomocy na rzecz określonych podmiotów

Wyżej przywołany przepis CIT wskazuje, iż podmiotami w stosunku, do których osoby prawne podlegające ryczałtowi od dochodów spółek, mogą przekazywać darowizny lub świadczyć nieodpłatne świadczenia na rzecz uchodźców z Ukrainy, o ile pomoc dokonywana jest na rzecz:

  • organizacji o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotów wykonujących na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.


Szczególnego uwydatnienia wymaga, iż zaniechanie poboru ryczałtu obejmuje wszelkiego rodzaju pomoc, również tę, która przybiera formę niefinansową. Zwolnionymi w tym względzie pozostaną zatem darowizny pieniężne oraz rzeczowe niezależnie od ich rodzaju oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. instytucji.

Preferencja obowiązywać będzie w odniesieniu do dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą osiągniętych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00