Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Zatrudnienie na czarno na celowniku Polskiego Ładu!

Zatrudnienie na czarno na celowniku Polskiego Ładu!

▪ 11 stycznia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 11 stycznia 2022 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Od przyszłego roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada wzmożone kontrole legalności zatrudnienia oraz prawidłowości zawartych umów, zwłaszcza umów o dzieło, zlecenie czy tzw. B2B. Ponadto jednym z celów Polskiego Ładu jest walka z pracą na czarno i wypłacaniem wynagrodzeń „pod stołem”.

Zatrudnienie na czarno na celowniku Polskiego Ładu!

Nowe przepisy nie tylko zabezpieczają pracowników przed negatywnymi konsekwencjami ujawnienia przypadków pracy na czarno i wypłacania wynagrodzeń „pod stołem”, ale także umożliwiają uzyskanie przez nich korzyści podatkowych.

Praca na czarno z jeszcze dotkliwszymi konsekwencjami dla pracodawców niż dotychczas

Od początku 2022 r. w przypadku, gdy pracodawca zostanie złapany na tym, że zatrudnia pracowników na czarno lub że część wynagrodzenia zostaje wypłacona poza oficjalną ewidencją, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia będzie musiał doliczyć sobie przychód w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

Ponadto nieuczciwi pracodawcy będą również zobowiązani do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej oraz podatku od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem.

Dodatkowo zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu.

Ochrona pracownika

Dotychczasowy stan prawny mógł rodzić obawy pracowników przed ujawnieniem wykonywania pracy nielegalnie bądź otrzymania części wynagrodzenia w sposób nieformalny, ponieważ mogli ponosić z tego tytułu odpowiedzialność karno-skarbową. Dodatkowo w przypadku osiągania dochodów z nieujawnionych źródeł to pracownik musiał odprowadzić zaległy podatek.

W tym zakresie Polski Ład zabezpiecza pracownika, bowiem w przypadku ujawnienia nieuczciwego pracodawcy nie będzie on płacił podatku od dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia ani od zaniżonych zarobków. Ponadto pracownik uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków) oraz nie będzie finansował składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia, ponieważ składki te będą w całości pokrywane przez pracodawcę, również w tej części, która jest finansowana przez pracownika.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00