Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zmiana preferencji podatkowych w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Zmiana preferencji podatkowych w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

▪ 7 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od kilku tygodniu odbywają się prace w zakresie modyfikacji specustawy regulującej szczegóły pomocy dla obywateli Ukrainy. Ich zasięg skupia się na zmianie dotychczasowych preferencji podatkowych wprowadzonych do systemu podatkowego od 12 marca 2022 roku.

Zmiana preferencji podatkowych w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Zakres modyfikacji specustawy

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej również: specustawa), o której mowa w niniejszym artykule sprowadza się do dwóch najistotniejszych modyfikacji podatkowych:

  • pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość dokonanych darowizn,
  • preferencyjna i przyśpieszona procedura uzyskania polskiej rezydencji podatkowej przez obywatela Ukrainy.

Pomniejszenie dochodu (przychodu) o wartość darowizn

Zmiana w omawianym zakresie będzie polegać na dodaniu jednostki redakcyjnej do art. 52zf. W świetle uzupełniające ust. 3 ww. regulacji podatnik ma mieć możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (odpowiednio w zależności od formy opodatkowania, na której jest – dochodu lub przychodu) o wartość darowizny rzeczy lub praw majątkowych również w przypadku, gdy koszty wytworzenia lub cena nabycia tych rzeczy lub praw majątkowych zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ukrainiec szybciej zostanie polskim rezydentem podatkowym

Obecnie status obywatela Ukrainy podlega ocenie na zasadach ogólnych określonych w ustawie o PIT. W świetle przepisu art. 3 ust. 1a ustawy o PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z planowanymi zmianami, projekt zakłada nowe formy wsparcia Ukraińców chcących podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane zmiany legislacyjne mają na celu wprowadzenie nowej preferencji podatkowej dla obywateli Ukrainy. Jej podstawowym założeniem jest umożliwienie uzyskania statusu polskie rezydenta podatkowego od pierwszego dnia przyjazdu do Polski po 24 lutego 2022 roku. Ukraińcy, którzy dotarli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, będą mogli tego dokonać za pośrednictwem składanego przez nich oświadczenia o przeniesieniu swojego ośrodka interesów życiowych do Polski.

W świetle przygotowywanej nowelizacji przepisów specustawy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obywatel Ukrainy podejmujący zatrudnienie u polskiego pracodawcy będzie mógł przedłożyć mu, że jego ośrodek interesów życiowych został przeniesiony do Polski. Oświadczenie winno być składane płatnikowi podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez obywatela Ukrainy.

Jakie znaczenie na gruncie prawa podatkowego ma ustalenie ośrodka interesów życiowych na terytorium danego państwa? W rezultacie złożonego oświadczenia, obywatel Ukrainy ma uzyskać od początku swojego pobytu na terytorium Polski status polskiego rezydenta podatkowego. Skutkować będzie to możliwością skorzystania przez niego z zasad opodatkowania obowiązujących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – w tym rozliczania wszelkich ulg i zwolnień podatkowych. Niezłożenie oświadczenia będzie natomiast skutkować utrzymaniem statusu nierezydenta podatkowego do czasu spełnienia jednego z warunków wymienionych w art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00