Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Zmiany w zakresie przyznawania emerytur pomostowych

Zmiany w zakresie przyznawania emerytur pomostowych

▪ 21 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 21 kwietnia 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od dnia 20 kwietnia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać decyzję rozstrzygającą w sprawie przyznania emerytury pomostowej. Jest to uprawnienie nadawane w następstwie sformułowania wniosku przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub stosunków pokrewnych.

Zmiany w zakresie przyznawania emerytur pomostowych

Mimo, że możliwość ubiegania się o wskazane świadczenie jest przeznaczona dla osób zatrudnionych, to jednocześnie wnioskodawca celem przyznania mu uprawnienia musi obligatoryjnie spełnić również inne warunki. Przyznanie w drodze decyzji prawa do świadczenia nie jest równoznaczne z natychmiastową jego wypłatą.

Organ ubezpieczeniowy „wstrzyma się” się z faktycznym jego przyznaniem do momentu ustania stosunku pracy wnioskodawcy.

Takie rozwiązanie jednak będzie wymagało następczej korekty ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osobie, która pozostaje zatrudniona na podstawie umowy o pracę zostanie wydana decyzja o przyznaniu emerytury pomostowej, jednakże wysokość świadczenia określona w akcie administracyjnym nie będzie ostateczna z uwagi na niemożność ustalenia jej wartości.

W takim wypadku Organ ubezpieczeniowy dokona kalkulacji wysokości świadczenia po ustaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

Jak ocenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać kolejna przychylna ubezpieczonym modyfikacja. Dotyczyć będzie wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Płatnik składek będzie musiał powiadomić zatrudnionych pracowników o treści wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także o odmowie wpisu do ewidencji pracowników wykonujących takie prace, za których jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Jeśli stanowisko pracy, na którym pracownik wykonuje pracę, nie zostanie umieszczone w wymienionym wykazie, to od 1 stycznia 2023 r. pracownik będzie mógł złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Od 1 stycznia 2023 r. Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i będzie mogła nakazać pracodawcy, aby umieścił pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Według nowoobowiązujących przepisów proceduralnych Organ ubezpieczeniowy będzie z mocy prawa zobowiązany do zawieszenia postępowania w sprawie emerytury pomostowej, gdy przed Państwową Inspekcją Pracy będzie się toczyć postępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk pracy lub ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zawieszenie postępowania przez ZUS nastąpi, gdy postępowanie w sprawie kontroli wykazu stanowisk pracy lub ewidencji będzie mogło wpłynąć na ustalenie prawa do emerytury pomostowej. Podjęcie postępowania w sprawie emerytury pomostowej, zawieszonego w wyniku postępowania toczącego się przed Państwową Inspekcją Pracy, nastąpi po jego zakończeniu.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00