Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zwolnienie z cła i VAT towarów spoza Unii Europejskiej

Zwolnienie z cła i VAT towarów spoza Unii Europejskiej

▪ 3 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj za pośrednictwem swojej strony internetowej o nowych zasadach zwolnienia z cła i podatku od towarów i usług towarów, które pochodzą spoza Unii Europejskiej. Nowa preferencja podatkowa została wprowadzona z uwagi na pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.

Zwolnienie z cła i VAT towarów spoza Unii Europejskiej

Zwolnienie z cła

Zwolnienie towarów importowanych do Polski od należności celnych przywozowych obejmuje między innymi ściśle określone organizacje charytatywne lub dobroczynne, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku a ponadto:

 • są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne,
 • są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej wspierającymi osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.


Zwolnienie z należności celnych przywozowych obejmuje następujące towary:

 • Stanowiące artykuły pierwszej potrzeby – zalicza się nich towary służące do zaspokojenia najważniejszych potrzeb ludzkich. Wśród nich poza artykułami spożywczymi znalazły się lekarstwa, ubrania czy pościel. Zwolnienie obowiązuje w tym przypadku tylko wtedy, jeśli są przekazywane nieodpłatnie.
 • Wszystkie towary przekazywanych nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza Unii Europejskiej – dotyczy do towarów wszelkiego rodzaju, które mogą zostać wykorzystane do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących.
 • Wyposażenia i materiałów biurowych – dotyczy towarów przekazywanych nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza Unii Europejskiej, które są wykorzystywane przez organizacje charytatywne lub dobroczynne.

Zwolnienie z podatku od towarów i usług

Podobnie jak w przypadku zwolnienia z należności celnych przywozowych, stosuje się je do organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych. Dotyczy to tych podmiotów, których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów.

Od podatku od towarów i usług zwolnieniu podlegają artykuły pierwszej potrzeby, wśród których zaliczają się w szczególności medykamenty, ubrania, artykuły spożywcze, środki sanitarno-czyszczące oraz inne rzeczy służące zachowaniu lub ochronie zdrowia.

Instrukcja wypełnienia zgłoszenia celnego

Należy wskazać, że przy wypełnianiu zgłoszenia celnego istotne jest wskazanie jako odbiorcy towaru właściwego podmiotu, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zwolnienia z należności celnych przywozowych nie są przyznawane odgórnie a wyłącznie na wniosek zgłaszającego. To z kolei wymaga wpisania przez niego w zgłoszeniu celnym (w drugiej części pola 37) kodu C20. W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT w zgłoszeniu celnym należy podać kod 2V0.

 

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00