Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zyski z revenue share a rozliczenie PIT

Zyski z revenue share a rozliczenie PIT

▪ 1 marca 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Revenue share lub revshare - czyli podział zysków, to idea polegająca na zarabianiu w internecie. Jest to program polegający na tym, że firmy dzielą się swoimi zyskami z reklam lub innych źródeł przychodów z użytkownikami. Takie przychody (gdy jesteśmy użytkownikami wspomnianego programu) należy rozliczyć w rocznym PIT.

Zyski z revenue share a rozliczenie PIT

Revenue share to ogólna nazwa dla zarabiania poprzez podział z zysków biorąc udział w programach do tego przeznaczonych. Takimi programami są np. Trafiic Monsoon, MxRevshare, LikesXL, czy MyAdvertising Pays.

Jak działa revenue share?

Jak wyżej wspomniano, revshare to osiąganie dochodów na podstawie zysków innych firm, które - po spełnieniu przez użytkowników określonych wymogów - dzielą się tymi zyskami.

Platformy Revenuse Share generują zyski na kilka sposobów - dostarczając ruch na strony reklamodawców lub sprzedając przestrzeń reklamową na własnych stronach.

Są to platformy oparte na systemie piramidalnym - ponieważ część pieniędzy przeznaczonych na wypłaty dla użytkowników pochodzi z wpłat nowych użytkowników. System ten opiera się na piramidzie finansowej, ale nie jest on nielegalną piramidą finansową. O nielegalnej piramidzie finansowej mówimy wtedy, gdy zysk danego uczestnika wypłacany jest tylko i wyłącznie z wpłat nowych uczestników, do których to pozyskania zobowiązani są uczestnicy starzy.

W programach Revshare wypłaty pochodzą z kilku źródeł; z wpłat nowych uczestników, sprzedaży reklam, inwestycji, gadżetów, prowadzenia szkoleń itp. Pozyskiwanie nowych uczestników nie jest warunkiem koniecznym do wypłaty pieniędzy, ale można uzyskać bonus prowizyjny za nowego członka. Natomiast nie jest od tego uzależniona wypłata.

Sposoby zarabiania w revshare

 • Zakup usługi reklamowej (tzw. adpack) dla naszej strony internetowej, czy bloga - naszym zyskiem jest 10% wartości zakupu adpacka (po spełnieniu odpowiednich wymogów, np. oglądnięciu określonej liczby reklam innych użytkowników). Np. w programie Trafic Monsoon - raz na 24 godziny należy obejrzeć 10 reklam innych użytkowników. Wtedy po ok. 55 dniach zyskujemy 10%, czyli 5$ od każdego wykupionego za 50$ adpacka. Dodatkowo, program codziennie wpłaca na konto użytkownika 2% z jego inwestycji.
 • Klikanie w reklamy - jednak jest to forma zarabiania dla cierpliwych, ponieważ przychody z tego źródła są bardzo małe.
 • Polecanie systemu znajomym - gdy znajomi zarejestrują się w systemie i wykonają odpowiednie czynności, to nam przysługuje prowizja z tego tytułu.

Rozliczanie revshare w deklaracji PIT

Temat revenue share jest tematem dość nowym dla urzędów skarbowych i doradców podatkowych. Zdarza się, że dwóch urzędników poda inny sposób rozliczania dochodów - co może wynikać z nieznajomości zagadnienia.

W poniższej informacji autor artykułu kierował się wydanymi przez Ministerstwo Finansów interpretacjami dotyczącymi rozliczania przychodów z revenue share. Interpretacje zostały wydane w indywidualnej sprawie, a zatem mają zastosowanie do danej konkretnie sprawy. Jednakże na podstawie tych interpretacji można wyciągnąć ogólne zasady jak rozliczać przychody uzyskane z programów typu revenue share.

Na jakim PIT rozliczyć przychody?

Programy internetowe typu revenue sharing działają w Internecie i mają zasięg globalny. Umieszczane są one najczęściej na zagranicznych serwerach, tj. amerykańskich, kanadyjskich, oraz w innych krajach.

Wobec powyższego do rozliczania revshare stosujemy przepisy podatkowe dotyczące rozliczania przychodów z zagranicy.

Przychody te wykazujemy w PIT-36. Natomiast co do pozycji w PIT, w które należy je ująć istnieją dwie sprzeczne interpretacje - np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazuje na wykazanie przychodów oraz kosztów w PIT-36 w polu “Inne źródła” w sekcji D - bez dołączania PIT-ZG oraz nieklasyfikowania tych przychodów jako zagraniczne. A już Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podpowiada, aby dochody z revshare uwzględniać jako dochody z zagranicy, umieszczając je - w zależności do kraju, na którym ulokowane są serwery - albo w sekcji D albo w sekcji H - dołączając do PIT-36 załącznik PIT-ZG.

Zasady rozliczania dochodów zagranicznych wg ustawy o PIT (Dz. U. z 2012 r. poz. 361)

Gdy w kraju zagranicznym od naszych przychodów zagranicznych został pobrany podatek lub umowa z danym krajem stanowi o opodatkowaniu danych przychodów w tym kraju oraz w Polsce, to stosujemy poniższe zasady rozliczania dochodów zagranicznych w Polsce.

W zależności od kraju, z którego pochodzą przychody (do którego należy serwer), przychód wykazujemy albo w części D PIT-36 w polu “Inne źródła” - ujmujemy tu przychód oraz koszty uzyskania przychodu, albo w polu “Dochody osiągnięte za granicą”  w części H PIT-36. W obu przypadkach do PIT-36 załączamy PIT-ZG.

Przychody podajemy w przeliczeniu na złotówki (wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu).

Koszty uzyskania przychodu podajemy w przeliczeniu na złotówki (wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu).

Aby dowiedzieć się, w której pozycji (czy w części D, czy w części H PIT-36) należy ująć dochody z revshare musimy wiedzieć, jaką umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Polska ma podpisaną z danym krajem. Wyróżniamy w tej kwestii dwa rodzaje umów; umowa dotycząca stosowania metody wyłączania z progresją oraz umowa dotycząca proporcjonalnego odliczenia.

Po szczegółowe informacje na temat rozliczania przychodów zagranicznych zapraszamy do artykułu: Przychody z zagranicy.

Serwery revshare są najczęściej umieszczane na serwerach amerykańskich i kanadyjskich - dlatego posłużymy się tymi krajami.

Rozliczenie revshare w PIT - serwery amerykańskie

USA z Polską ma podpisaną umowę dotyczącą odliczenia proporcjonalnego (umowa z dnia 08 października 1974 r. zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania (...), - Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

Dla krajów, które stosują tę metodę przychody z zagranicy wykazujemy w części D w PIT-36 w polu “Inne źródła” - ujmujemy tu przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Zaliczek nie wpisujemy. Do PIT-36 dołączamy PIT-ZG, w którym w poz. 24 (inne źródła) wykazujemy dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.


Jeśli płaciliśmy podatek amerykański, to możemy ten podatek odliczyć w poz. 187 PIT 36 (podatek zapłacony za granicą). Jednakże Stany Zjednoczone nie opodatkowują dochodu uzyskanego z tytułu uczestnictwa w programach typu revenue sharing, dlatego też nie występuje tu podatek, który można byłoby odliczyć w zeznaniu podatkowym. Powyższe stanowisko możemy zauważyć w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB4/4511-1532/15-2/MS1).

Natomiast zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) -  jeżeli przychody uzyskane z zagranicy nie były opodatkowane za granicą, to podlegają one opodatkowaniu wyłącznie w Polsce zgodnie z umową polsko-amerykańską. Oznacza to, że podatnik powinien je wykazać nie jako dochody z zagranicy, ale wpisać je w rubryce inne źródła (w sekcji D PIT-36). Nie dołączając PIT-ZG i nie stosując metody unikania podwójnego opodatkowania - takie jest stanowisko wydane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBII/1/415-809/12/AA).

Rozliczenie revshare w PIT - serwery kanadyjskie

Kanada z Polską ma podpisaną umowę dotyczącą metody wyłączenia z progresją (umowa z dnia 14 maja 2012 r. zawartą między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2013 r., poz. 1372).

Dla krajów, które stosują tę metodę, przychody z zagranicy wykazujemy w części H w PIT-36 w polu “Dochody osiągnięte za granicą” - ujmujemy tu przychody pomniejszone o  koszty uzyskania przychodów. Do PIT-36 dołączamy PIT-ZG, w którym w poz. 23 (inne źródła) wykazujemy dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Powyższe stanowisko możemy przeczytać w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB4/4511-1532/15-2/MS1).

Natomiast zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) -  jeżeli przychody uzyskane z zagranicy nie były opodatkowane za granicą, to podlegają one opodatkowaniu wyłącznie w Polsce zgodnie z umową polsko-kanadyjską. Oznacza to, że podatnik powinien je wykazać nie jako dochody z zagranicy, ale wpisać je w rubryce inne źródła (w sekcji D PIT-36). Nie dołączając PIT-ZG i nie stosując metody unikania podwójnego opodatkowania - takie jest stanowisko wydane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBII/1/415-809/12/AA).

Zdanie PITax

Zgodnie z przepisami podatkowymi - metodę unikania podwójnego opodatkowania w zakresie dochodów zagranicznych, stosujemy, gdy podatek był pobrany za granicą lub gdy umowa z danym krajem wskazuje opodatkowanie dochodu za granicą oraz w Polsce - czyli gdy podatek jest pobierany dwa razy (podwójne opodatkowanie). Jeśli nie ma podatku płaconego za granicą (wedle odpowiedniej umowy z danym krajem) - to nie istnieje podwójne opodatkowanie (opodatkowanie następuje tylko raz - w Polsce), a zatem nie ma czego unikać. A gdy nie stosuje się metody unikania podwójnego opodatkowania dla dochodów uzyskanych za granicą, to takie dochody są traktowane jako dochody polskie - wedle przepisów z ustawy o PIT. PItax przychyla się do stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Jednak chcielibyśmy zaznaczyć, że nie jesteśmy doradcami podatkowymi, a swoje artykuły opieramy na zdobytej wiedzy oraz analizie przepisów podatkowych. Informacje zawarte w naszych artykułach nie stanowią porady podatkowej, nie są wiążące oraz są przeznaczone jedynie do poszerzenia wiedzy podatkowej.

Koszty uzyskania przychodu w programach revshare

Kosztami uzyskania przychodów w świetle ustawy o PIT są wszelkie wydatki, jakie ponieśliśmy, aby uzyskać przychód.

Są to wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,
 • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów,
 • są odpowiednio udokumentowane.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Wobec powyższych informacji można uznać, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku revshare są wpłaty dokonane do procesora płatniczego (e-procesora), np. za zakup adpacków reklamowych, abonament, opłacone prowizje - gdy bez tych wpłat nie jest możliwe osiągnięcie przychodów.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00