Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Wysokość społecznych składek ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku

Wysokość społecznych składek ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku

▪ 30 listopada 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W efekcie obwieszczenia wydanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe można ostatecznie ustalić wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, jakie obowiązują od stycznia do grudnia 2022 roku.

Wysokość społecznych składek ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku

Na początku listopada 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obwieściło kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022.

Ustalanie ostatecznej wysokości społecznych składek ZUS, jakie będą płacić przedsiębiorcy, standardowo następuje na podstawie kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Najniższa podstawa wymiaru składek ZUS 2022

Z obwieszczenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5922 zł. Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. dla przedsiębiorców niekorzystających z obniżonych składek ZUS, będzie wynosić przynajmniej 3553,20 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). W rezultacie społeczne składki ZUS w miesiącach od stycznia do grudnia 2022 roku będą wyglądać następująco:

 • składka emerytalna – 693,58 zł,
 • składka rentowa – 284,26 zł,
 • składka chorobowa – 87,05 zł,
 • składka wypadkowa – 59,34 zł,
 • składka na Fundusz Pracy – 87,05 zł.

 

Całkowita suma miesięcznych społecznych składek ZUS w roku 2022 wyniesie więc 1211,28 zł.

Odmiennie będą wyglądać społeczne składki ZUS w przypadku firm korzystających z preferencyjnych składek (pierwsze 2 lata działalności). W ich sytuacji do ustalania podstawy wymiaru składek stosuje się 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 3010 zł w 2022 roku). W efekcie podstawa wymiaru składek dla nowych firm będzie wynosić 903,00 zł. Składki ZUS nowych firm wyniosą więc:

 • składka emerytalna – 176,27 zł,
 • składka rentowa – 72,24 zł,
 • składka chorobowa – 22,12 zł,
 • składka wypadkowa – 15,08 zł,
 • składka na Fundusz Pracy –  22,12.

 

Większość rozpoczynających działalność firm nie podlega obowiązkowi składki na Fundusz Pracy, tak więc całkowita suma miesięcznych społecznych składek ZUS w roku 2022 wyniesie dla nich 285,71 zł.

Jak obliczać składkę zdrowotną w 2025?

Nie należy zapominać, że wraz z początkiem 2022 r. wszedł w życie program Polski Ład, z którym wiąże się nowelizacja szeregu ustaw podatkowych. Wśród obowiązujących zmian, największą stanowi ustalanie kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców oraz modyfikacja sposobu ich rozliczania. Od 2022 r. przestała obowiązywać generalna zasada - dotychczas wspólna dla wszystkich form opodatkowania - w myśl której, wysokość obowiązującej składki zdrowotnej jest ustalana względem przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie stanowi opodatkowanie osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co szerzej zostało poruszone w poniższym artykule.

Wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona przede wszystkim od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu bądź przychodu, w zależności od stosowanej przeze niego formy opodatkowania.

Ile wynosi składka zdrowotna na zasadach ogólnych w 2025? 

Wraz z początkiem 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej) są zobowiązane do samoobliczania składki zdrowotnej. Pomimo tego, że sama stawka składki zdrowotnej nie uległa zmianie - bowiem wciąż wynosi 9% - to fundamentalnej reformie została poddana podstawa jej wymiaru. Zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi w ramach realizacji programu Polski Ład, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu osiągniętego przez przedsiębiorce rozliczającego się na skali podatkowej. Ponadto od 2022 r. została całkowicie uniemożliwiona możliwość odliczenia tej składki od podatku (do końca 2021 r. podatnicy mogli pomniejszyć jej wysokość o 7,75%)

Ile wynosi składka zdrowotna na podatku liniowym w 2025? 

W przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali liniową metodę opodatkowania (19%) stawka składki zdrowotnej została ustalona na poziomie 4,9% od osiąganych dochodów. Określenie składki na niższym pułapie aniżeli zostało to dokonane względem osób rozliczających się na zasadach ogólnych, wynika z faktu, że przy tej formie opodatkowania przedsiębiorcy nie mają możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Również w odniesieniu do tej grupy podatników nie przewidziano możliwości odliczenia składki od podatku.

Ile wynosi składka zdrowotna dla ryczałtu ewidencjonowanego w 2025 r.?

Zupełnie inaczej aniżeli w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych bądź metodą liniową została ukształtowana pozycja osób, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. 21 stycznia 2022 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ww. okres - podstawę wymiaru składki zdrowotnej należy liczyć od kwoty 6 221,04 zł. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie wynosić:

Składka zdrowotna dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Przychód Wysokość składki zdrowotnej

do 60 000 zł

(60% przeciętnego wynagrodzenia)

9%*(60%*6 221,04)= 

335,94 zł

60 000 - 300 000 zł

(100% przeciętnego wynagrodzenia)

9%*6 221,04=

559,89 zł

ponad 300 000 zł

(180% przeciętnego wynagrodzenia)

9%*(180%*6 221,04)=

1 007,81 zł

Ile wynosi składka zdrowotna na karcie podatkowej w 2022 r.? 

Najkorzystniejszą formą opodatkowania pod względem wysokości składki zdrowotnej wydaje się być karta podatkowa bowiem wynosi 9% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 r. wynosi 3 010 zł. Oznacza to, że składka zdrowotna w tym przypadku równa jest 270,90 zł.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00