Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Rozliczanie straty z działalności gospodarczej

Rozliczanie straty z działalności gospodarczej

▪ 6 stycznia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 26 września 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Podatek dochodowy naliczany jest od dochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania. Działalność gospodarcza ma na celu uzyskiwanie dochodów. Zdarza się jednak, że ponoszone koszty nie prowadzą do osiągnięcia dochodu, a nawet przekraczają wysokość przychodu. Jeśli różnica ta wynosi zero, podatek nie będzie naliczony. W przypadku gdy poniesione w roku podatkowym wydatki będą przewyższały przychody, powstanie strata podatkowa.

Rozliczanie straty z działalności gospodarczej

Odliczenie strat działaności w kolejnych latach - jak to działa?

Stratę podatkową wykazujemy w rozliczeniu pit. Jeśli strata będzie wykazana w rozliczeniu pit 2020 (pit 2020online), to można będzie ją odliczyć (dopuszczalne jest rozliczanie miesięczne)  w ciągu najbliższych pięciu kolejnych lat od jej powstania (rozliczenie pit 2021 i następne cztery lata). Przepisy przewidują możliwość obniżenia w tym czasie dochodu osiągniętego przez podatnika z zastrzeżeniem, że wysokość obniżenia w jednym roku nie może przekroczyć 50% kwoty całkowitej straty. Tak więc w dowolnych dwóch latach z pięciu można odliczyć po 50% lub rozłożyć stratę na więcej lat, odliczając mniejsze części straty. Decyzja należy do podatnika i może  zależeć od dochodów w poszczególnych latach.

Kto może skorzystać z odliczeń straty w kolejnych latach?

Prawo do odliczenia straty przysługuje podatnikowi niezależnie od tego, czy prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali (pit 36) czy na zasadach podatku liniowego (pit 36L).  W jednym i drugim przypadku stratę można rozliczać. Natomiast w przypadku opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu (pit 28) od przychodów ewidencjonowanych. karty podatkowej lub podatku tonażowego podatnik nie może odliczyć straty. Przy takich sposobach opodatkowania nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodów i nie wykazuje straty. Jeżeli jednak podatnik przeszedł  z zasad ogólnych lub podatku liniowego na ryczałt, może odliczać w ramach ryczałtu straty wykazane w latach poprzednich. Ma też możliwość odliczania w ramach ryczałtu straty w ramach pozostałych przychodów z działalności, np. jeśli oprócz własnej działalności jest wspólnikiem spółki cywilnej opodatkowanej podatkiem na zasadach ogólnych.

Podatnik może być wspólnikiem wielu spółek osobowych, cywilnych i jednocześnie prowadzić własną działalność gospodarczą. Forma prawna działalności nie ma w tym przypadku znaczenia. Roczne przychody i koszty z tych działalności zalicza się do jednego źródła - działalności gospodarczej i łączy w ramach tego źródła. Tak samo  liczy się stratę podatkową - łącznie dla wszystkich rodzajów działalności.

Kilka lat strat co wtedy? Jak rozliczyć wieloletnie straty?

Jeżeli podatnik ponosił stratę przez kilka kolejnych lat podatkowych, a następnie uzyskał wysoki dochód, może pomniejszyć ten dochód o straty poniesione w więcej niż jednym roku podatkowym. Oczywiście jest to możliwe jeżeli łączna kwota odliczanych strat nie jest wyższa niż dochód uzyskany i wykazany w rozliczeniu rocznym pit.. Maksymalne odliczenie od dochodu wynosi 50% kwoty każdej z odliczanych strat, a najstarsza odliczana strata powstała nie wcześniej niż 5 lat od roku podatkowego w którym dokonujemy jej odliczenia od dochodu. Rozliczenie pit 2021 pozwala na odliczenie strat z roku 2010 i późniejszych lat. Rozlicz pit 2020 online, a program pit pomoże ci odliczyć stratę.

Natomiast ze stratą prywatną podatnika w ramach działalności gospodarczej nie może być łączona strata osoby prawnej i innych podmiotów rozliczających podatek dochodowy od osób prawnych. Jest ona rozliczana w ramach podatku CIT.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00