Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Czy muszę być zameldowany w Polsce, żeby tu pracować? Czym jest numer PESEL?

Czy muszę być zameldowany w Polsce, żeby tu pracować? Czym jest numer PESEL?

▪ 18 lutego 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 29 marca 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

rosyjski ukraiński angielski

Zezwolenie na pobyt czasowy, to nie to samo, co zameldowanie. Zezwolenie na pobyt dotyczy pobytu na terytorium Polski, zameldowanie – dotyczy potwierdzenia zamieszkania w danym miejscu. Czy obcokrajowiec, który chce pracować w Polsce, musi być tutaj zameldowany?

Czy muszę być zameldowany w Polsce, żeby tu pracować? Czym jest numer PESEL?

Kiedy obcokrajowiec musi być zameldowany w Polsce?

Obcokrajowiec przebywający w Polsce powyżej 30 dni zobowiązany jest do zameldowania się na czas oznaczony lub na stałe. Jeśli w jakimkolwiek miejscu (np. w kraju pochodzenia) obcokrajowiec jest zameldowany na stałe, w Polsce wystarczy tzw. meldunek czasowy. 

W przypadku zezwolenia na pobyt stały oraz zamiaru pozostania w Polsce na stałe należy zameldować się na stałe.

Uwaga! Zezwolenie na pobyt czasowy, to nie to samo, co zameldowanie. Zezwolenie na pobyt dotyczy pobytu na terytorium Polski, zameldowanie – dotyczy potwierdzenia zamieszkania w danym miejscu. Można mieć jedno miejsce zameldowania stałego i jedno miejsce zameldowania czasowego.

Zameldowania można dokonać drogą elektroniczną przez stronę obywatel.gov.pl lub osobiście w urzędzie miasta/gminy.

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży. Obywatel UE może posiadać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Obywatel Unii Europejskiej, który wjechał na jej terytorium w celu poszukiwania pracy może przebywać w Polsce bez konieczności spełniania warunków pobytu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie. W tym okresie obywatel UE jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży albo inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Jeżeli pobyt na terytorium Polski trwa dłużej niż 3 miesiące, obywatel UE powinien zarejestrować swój pobyt.

Uwaga! Obowiązek zarejestrowania pobytu obywatela UE nie jest tożsamy z obowiązkiem meldunkowym na terytorium Polski. Organem właściwym do zarejestrowania pobytu obywatela UE jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce jego pobytu. Natomiast organem właściwym w sprawach obowiązku meldunkowego jest właściwy organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Obowiązek zarejestrowania pobytu nie dotyczy obywatela UE posiadającego prawo pobytu w celu poszukiwania pracy, o którym wyżej mowa.

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu.

Czy obcokrajowiec pracujący w Polsce musi mieć PESEL?

Każdy pracownik, który jest obcokrajowcem i zamieszkuje w Polsce, powinien posiadać numer PESEL.

Numer PESEL jest nadawany automatycznie przez organ gminy, w którym obcokrajowiec zgłosił zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące.

obcokrajowcy posiadający wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy muszą samodzielnie złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Wniosek można złożyć elektronicznie przez portal obywatel.gov.pl lub w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania; w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się siedziba pracodawcy (w przypadku braku zameldowania w Polsce) lub w Urzędzie Śródmieście Warszawy (w sytuacji braku zatrudnienia albo gdy pracodawca posiada siedzibę poza granicami Polski).

Jeśli obcokrajowiec nie może się zameldować, a chce uzyskać numer PESEL, powinien wypełnić wniosek o nadanie PESEL, dołączając kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport, dowód osobisty itp).

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00