Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Darowizna dla dziecka - jakie czekają nas obowiązki podatkowe?

Darowizna dla dziecka - jakie czekają nas obowiązki podatkowe?

▪ 10 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Niejednokrotnie zdarza się tak, że rodzice chcą zabezpieczyć przyszłość finansową i materialną swojego dziecka. W tym celu przekazują mu pieniądze, mieszkanie, samochód lub inną rzecz. Często też rodzice opłacają czesne za studia dziecka lub przekazują mu pieniądze na zapłatę czynszu i rachunków. Warto zatem zastanowić się, czy każdy przypadek przekazania środków pieniężnych lub rzeczy dla dziecka można uznać za darowiznę ? A jeśli tak, to z jakimi obowiązkami podatkowymi należy się wtedy liczyć.

Darowizna dla dziecka - jakie czekają nas obowiązki podatkowe?

Spis treści

  1. Klika słów o darowiźnie
  2. Limity darowizny
  3. Darowizna od rodziców bez podatku
  4. Jakie formalności trzeba spełnić, żeby zostać zwolnionym z opodatkowania?
  5. Nie każde przekazanie środków pieniężnych lub rzeczy przez rodziców będzie darowizną

Klika słów o darowiźnie

Darowizna jest pewną umową zawieraną pomiędzy osobą obdarowaną a darczyńcą. Darowiznę charakteryzuje przede wszystkim brak odpłatności i to, że jest jednostronna. Oznacza to, że o darowiźnie nie możemy mówić w przypadku, gdy nastąpi wymiana wzajemnych świadczeń.

Darowizna może przybierać różne formy. Przykładowo może być to przekazanie nieruchomości, praw wieczystego użytkowania (lokalu), rzeczy oraz pieniędzy.

Limity darowizny

Co do zasady wszystkie darowizny podlegają opodatkowaniu, lecz należy pamiętać o tym, że niektórzy obdarowani zakwalifikowani do określonych grup podatkowych mogą zostać zwolnieni z opodatkowania do wysokości określonego limitu.

Grupa podatkowa Obdarowany Limit kwotowy
Grupa I małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, teściowie. 9637 zł
Grupa II zstępni rodzeństwa (dzieci brata, wnuki siostry), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

7276 zł

Grupa III Pozostali obdarowani 4902 zł

 

Dopiero wtedy, gdy wartość darowizny przekroczy wskazane kwoty limitu, obdarowany będzie musiał zapłacić podatek.

Co ważne, jeśli obdarowany w ciągu 5 lat otrzyma od tej samej osoby więcej niż jedną darowiznę, wówczas należy je zsumować, a ich łączna wartość będzie stanowić podstawę do opodatkowania.

Darowizna od rodziców bez podatku

Przekazanie darowizny przez rodziców na rzecz dziecka jest co do zasady zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Co ważne, w I grupie podatkowej wyróżnia się tzw. grupę zerową, która obejmuje: małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy, która nie podlega opodatkowaniu bez względu na jej wartość.

Jakie formalności trzeba spełnić, żeby zostać zwolnionym z opodatkowania?

Dziecko, które zostało obdarowane przez rodzica, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, powinno złożyć w ciągu pół roku formularz SD-Z2 do urzędu skarbowego.

Innym, bardzo ważnym warunkiem jest właściwe udokumentowanie darowizny. Z tego powodu potwierdzenie przekazania darowizny należy dołączyć do formularza SD-Z2.

W przypadku darowizny posiadającej formę pieniężną konieczne jest posiadanie dowodu potwierdzającego przekazanie środków przekazem pocztowym lub na rachunek płatniczy banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, który został wskazany przez obdarowanego. Natomiast w przypadku rzeczy lub nieruchomości należy sporządzić odpowiednią umowę darowizny lub akt notarialny.

Jeśli o tym zapomnimy, wówczas niezależnie od grupy podatkowej otrzymana darowizna traci prawo do zwolnienia z opodatkowania.

Nie każde przekazanie środków pieniężnych lub rzeczy przez rodziców będzie darowizną

Należy mieć uwadze, że w niektórych przypadkach pomoc uzyskana od rodziców nie będzie darowizną. Przykładem tego jest zapłata za czesne lub czynsz za mieszkanie dziecka, które jeszcze się uczy.

Wynika to z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które mówią o tzw. świadczeniu alimentacyjnym, którego nie zgłasza się do urzędu skarbowego. Oznacza to, że rodzice w ramach swoich możliwości finansowych są zobowiązani do pomocy dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie świadczenia rodziców na rzecz dziecka (np. otrzymanie przez dziecko nowego samochodu czy też mieszkania) będą traktowane przez organ podatkowy jako świadczenie alimentacyjne, bardziej wartościowe prezenty mogą bowiem zostać uznane za darowiznę.

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00