Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Dostęp do usługi Twój e-PIT za pomocą profilu zaufanego ePUAP

Dostęp do usługi Twój e-PIT za pomocą profilu zaufanego ePUAP

▪ 20 listopada 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 14 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Rozliczenie zeznań rocznych zbliża się wielkimi krokami. Podatnik może samodzielnie przygotować swoje zeznanie i przekazać je osobiście, pocztą lub elektronicznie za pomocą wielu dostępnych na rynku aplikacji. Można również skorzystać z usługi oferowanej przez Ministerstwo Finansów już od roku, czyli z serwisu Twój e-PIT.

Dostęp do usługi Twój e-PIT za pomocą profilu zaufanego ePUAP

Spis treści

 1. Czym jest Twój e-PIT?
 2. Możliwość złożenia korekty i podglądu historii złożonych zeznań
 3. Logowanie do usługi Twój e-PIT
 4. Logowanie do usługi Twój e-PIT za pomocą danych identyfikacyjnych i podatkowych
 5. Logowanie do usługi Twój e-PIT za pomocą profilu zaufanego
 6. Czy jest profili zaufanym ePUAP
 7. Dostęp do usługi Twój e-PIT poprzez profil zaufany
 8. Utworzenie profilu zaufanego poprzez e-Tożsamość
 9. Logowanie tylko za pomocą profilu zaufanego
 10. Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT udostępniona od przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) pierwszy raz 15 lutego 2019 r. to sporządzone przez urząd skarbowy, gotowe zeznanie roczne za 2024 r. – dostępne jednak tylko dla niektórych podatników.

Podatnik, który skorzysta z usługi Twój e-PIT ma możliwość:

 • zatwierdzenia bez wprowadzania zmian przygotowanego przez fiskus zeznania rocznego;
 • wprowadzenia zmian i zatwierdzenia zeznania;
 • odrzucenia zeznania i samodzielnego przygotowania własnego (w usłudze Twój e-PIT albo poza nią);
 • niezrobienia niczego – wówczas przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie roczne zostanie automatycznie zatwierdzone w terminie złożenia zeznania, czyli 30 kwietnia 2025 r.

Możliwość złożenia korekty i podglądu historii złożonych zeznań

Dodatkową funkcjonalnością w usłudze Twój e-PIT jest możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego. Można ponadto nadal pobrać historyczne zeznanie podatkowe oraz potwierdzenie jego złożenia.

Logowanie do usługi Twój e-PIT

Podatnik, dla którego fiskus przygotuje zeznanie roczne udostępnione nie wcześniej niż 15 lutego 2025 r. ma możliwość zalogowania się do usługi Twój e-PIT za pośrednictwem poniższego linku.

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Pierwszym z dwóch sposobów na zalogowanie się jest podanie jednocześnie kilku danych identyfikacyjnych i podatkowych dotyczących ubiegłorocznego zeznania, jak i jednej z aktualnych informacji o przychodach, odprowadzonych składkach za 2024 r. (PIT-11).

Logowanie do usługi Twój e-PIT za pomocą danych identyfikacyjnych i podatkowych

Podatnik, których chce uzyskać dostęp do swojego zeznania rocznego w usłudze Twój e-PIT musi wpierw przygotować kilka danych identyfikacyjnych oraz podatkowych.

Obraz1eeeeeeeeeeeeeeeee 

 

Istotnym punktem wymagającym podkreślenia jest to, że w przypadku danej dotyczącej:

 • przychodu dotyczącego 2024 r. z zeznania rocznego złożonego za miniony rok podatkowy - jest to łączna kwota przychodu wynikająca z ubiegłorocznego zeznania złożonego przez podatnika (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A);
 • przychodu zawierającego się w jednej z informacji PIT-11 za 2024 r. dotyczy to obojętnie, której informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-4 czy PIT-11A za 2024 r., z której podatnik wyczyta tylko łączną kwotę przychodu.

UWAGA

Po podaniu wszystkich danych niezbędnych do zalogowania się do usługi Twój e-PIT, system wymaga jeszcze potwierdzenia w postaci wpisania kwoty podatku do zapłaty lub do zwrotu wynikającej ze złożonego zeznania rocznego za miniony rok podatkowy.

UWAGA

Logowanie do usługi Twój e-PIT za pomocą profilu zaufanego

Drugim sposobem zalogowania się do usługi Twój e-PIT jest skorzystanie z tzw. profilu zaufanego. Aby tego dokonać, należy wejść w powyżej wymieniony link, wybrać opcję profil zaufany, po czym podatnik zostanie przekierowany na stronę logowania do profilu zaufanego.

Czy jest profili zaufanym ePUAP

Profil zaufany stanowi podpis (elektroniczny) używany w celu potwierdzenia tożsamości podatnika w sytuacjach składania przez niego wypełnionych elektronicznie formularzy, wniosków udostępnionych na stronach MF lub weryfikacji stanu aktualnie załatwianych spraw. Strony, na których podatnik skorzysta z profilu zaufanego to np.:

https://epuap.gov.pl/wps/portal

https://obywatel.gov.pl/

Profil zaufany ważny jest przez 3 lata, licząc od dnia jego założenia. Później podatnik musi złożyć wniosek o przedłużenie jego ważności.

Podatnik może posiadać wyłącznie jeden profil zaufany, który przypisany jest wyłącznie do osoby.

Dostęp do usługi Twój e-PIT poprzez profil zaufany

Uzyskanie dostępu do usługi Twój e-PIT poprzez profil zaufany wymaga uprzedniego zalogowania się do profilu zaufanego.

Logowanie do profilu zaufanego może nastąpić na jeden z dwóch sposobów, tzn. w zależności od tego, w jaki sposób został utworzony profil zaufany, a więc:

 • profil zaufany został utworzony poprzez link https://pz.gov.pl/pz/register, czego skutkiem będzie obowiązkowe potwierdzenie wniosku o założenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym w ciągu 14 dni, licząc od dnia wysłania wniosku (pełna lista punktów potwierdzających znajduje się pod adresem https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList);
 • profil zaufany został utworzony na portalu bankowości elektronicznej banku, w którym podatnik posiada rachunek płatniczy – w tej sytuacji podatnik po złożeniu wniosku nie musi udawać się do punktu potwierdzającego, a może tego dokonać zaraz po wysłaniu wniosku na portalu bankowości elektronicznej swojego banku.

UWAGA

Warto w tym miejscu podkreślić, iż podatnik powinien zastanowić się nad sposobem utworzenia profilu zaufanego, gdyż, jeżeli utworzy go zgodnie z informacją zawartą w punkcie 1, wówczas logowanie każdorazowo odbywa się na stronie https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=9q6dkwmy4odctwcbzzzu poprzez podanie nazwy użytkowania lub adresu e-mail oraz hasła dostępu.

Inaczej sprawa wygląda, gdy podatnik założy swój profil zaufany poprzez portal bankowości elektronicznej prowadzonej przez bank, w którym podatnik posiada konto. W tej sytuacji podatnik korzystając z powyższego linka, chcąc zalogować się do profilu zaufanego, będzie musiał wpierw wybrać ikonę swojego banku, a następnie zalogować się poprzez login i hasło używany w bankowości elektronicznej.

UWAGA

Utworzenie profilu zaufanego poprzez e-Tożsamość

W 2020 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło nową możliwość utworzenia profilu zaufanego. Nowym sposobem założenia profilu będzie wykorzystanie tzw. e-dowodu. Jednak zanim podatnik skorzysta z tej funkcjonalności, musi upewnić się, czy:

 • posiada prawidłowo podłączony do komputera czytnik NFC (e-dowodu);
 • zostało zainstalowane oprogramowanie e-dowodu;
 • w oprogramowaniu e-dowodu podatnik wpisał numer CAN;
 • zostały załadowane certyfikaty e-dowodu.

Logowanie tylko za pomocą profilu zaufanego

Podatnicy powinni pamiętać, iż niekiedy wystąpią sytuacje, w których logowanie do usługi Twój e-PIT może nastąpić wyłącznie poprzez profil zaufany (dotyczy zeznań składnych za 2024 r. w roku 2025).

Przypadek taki może mieć miejsce, gdy podatnik nie składał żadnego zeznania rocznego za ostatni okres rozliczeniowy (w usłudze Twój e-PIT takie zeznanie także nie było utworzone).

Podobna sytuacja występuje wówczas, gdy pomimo złożenia zeznania za miniony rok podatkowy podatnik nie wykazał w nim przychodów. Podobnie jest, gdy podatnik złożył zeznanie „zerowe”.

Oprócz powyższego podatnik zaloguje się tylko za pomocą profilu zaufanego do usługi Twój e-PIT, jeżeli w roku 2024 po raz pierwszy podjął pracę.

Dodatkowo, gdy wysokość podatku do zapłaty albo do zwrotu wynikająca z zeznania za miniony rok podatkowy wynosi 0 zł, wówczas podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT za pomocą danych (nr PESEL, daty urodzenia, kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania i z jednej informacji PIT-11), ale jedynie przez profil zaufany.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Usługa Twój e-PIT nie jest dostępna dla wszystkich podatników..

Co można zrobić w Twój e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT podatnik może: zatwierdzić zeznanie bez wprowadzania zmian, wprowadzić zmiany i zatwierdzić zeznanie, odrzucić zeznanie i samodzielnie przygotować nowe, nie zrobić nic - w takim przypadku zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone w terminie złożenia zeznania.

Jak się zalogować do Twój e-PIT?

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT należy podać szereg danych identyfikacyjnych: PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika, kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z ubiegłorocznej deklaracji. Do usługi można się także zalogować przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel.

Jak się zalogować do Twój e-PIT profilem zaufanym?

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT profilem zaufanym, należy wejść na https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/, i wybrać opcję profil zaufany. Podatnik zostanie przekierowany na stronę logowania do profilu zaufanego.

Czym jest profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany to rodzaj podpisu elektronicznego używanego w celu potwierdzenia tożsamości obywatela w razie składania przez niego wypełnionych elektronicznie formularzy, wniosków udostępnionych na stronach MF lub weryfikacji stanu aktualnie załatwianych spraw.

Często zadawane pytania

Co to jest Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Usługa Twój e-PIT nie jest dostępna dla wszystkich podatników.

Co można zrobić w Twój e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT podatnik może: zatwierdzić zeznanie bez wprowadzania zmian, wprowadzić zmiany i zatwierdzić zeznanie, odrzucić zeznanie i samodzielnie przygotować nowe, nie zrobić nic - w takim przypadku zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone w terminie złożenia zeznania.

Jak się zalogować do Twój e-PIT?

Aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT należy podać szereg danych identyfikacyjnych: PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika, kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z ubiegłorocznej deklaracji. Do usługi można się także zalogować przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel.

Jak się zalogować do Twój e-PIT profilem zaufanym?

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT profilem zaufanym, należy wejść na https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/, i wybrać opcję profil zaufany. Podatnik zostanie przekierowany na stronę logowania do profilu zaufanego.

Czym jest profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany to rodzaj podpisu elektronicznego używanego w celu potwierdzenia tożsamości obywatela w razie składania przez niego wypełnionych elektronicznie formularzy, wniosków udostępnionych na stronach Ministerstwa Finansów lub weryfikacji stanu aktualnie załatwianych spraw.

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00