Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Jakie pieniądze na urlop mogą być opodatkowane

Jakie pieniądze na urlop mogą być opodatkowane

▪ 30 grudnia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Wydatki związane z wyjazdem na urlop mogą być wyższe niż nasze zapasy finansowe. W takim przypadku musimy uzyskać dodatkowe pieniądze na wyjazd. Mogą to być pożyczki od rodziny, znajomych, w firmach pożyczkowych, zaliczkowe wypłaty od pracodawcy, premie i środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czasem korzystamy też ze świadczeń nieodpłatnych. 

Jakie pieniądze na urlop mogą być opodatkowane

Spis treści

  1. Pożyczki
  2. Prezent od rodziny
  3. Wypłaty „a konto” przyszłych wynagrodzeń i pożyczki od pracodawcy
  4. Na wakacje z ZFSŚ i ze świadczenia urlopowego

Dodatkowe wpływy na wypoczynek wakacyjny mogą spowodować konieczność rozliczenia się z fiskusem. Obowiązek zapłacenia podatku lub zwolnienie z niego zależy od tego, jakie jest źródło finansowania naszych wakacji.

Pożyczki

W przypadku pożyczki od rodziny lub znajomych – zawarcie umowy, nawet ustnej, jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 2% pożyczanej kwoty.

Podatek nie wystąpi, gdy pożyczka udzielona zostanie do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 PLN od jednego podmiotu lub 25 000 PLN od wielu podmiotów – w okresie 3 lat. Kwoty otrzymane w 2019 roku musimy zsumować z otrzymanymi w latach 2017 i 2018. Jeśli nie przekroczymy limitów, podatek nie wystąpi.

Jeśli pożyczkę otrzymujemy od rodziny, kwoty zwolnienia są większe. Wyższe kwoty zwolnienia obejmują jedynie członków najbliższej rodziny (tzw. pierwszą grupę podatkową – zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, synową oraz zięcia). Limit uprawniający do zwolnienia podatkowego dla tych osób wynosi 9637 zł.

Inaczej jest w przypadku pożyczek z firm zajmujących się usługami finansowymi. Tu podatek nie wystąpi – pożyczona kwota nie będzie zmuszała do deklarowania jej przed fiskusem i do zapłaty podatku.

Prezent od rodziny

Podobnie jak w przypadku pożyczek, również darowizny na poczet wyjazdu na urlop czy wakacje mogą być opodatkowane. W ramach rodziny (rodzice – dzieci) uznać należy, że przekazanie kwoty na wakacje dzieci nie stanowi darowizny, lecz łożenie na zwykłe potrzeby rodziny. Natomiast kwoty od dziadków czy wujostwa mogą już być opodatkowane. Jeżeli łączna wartość darowizn przekroczy w okresie 5 lat w kręgu rodziny - 7276 zł (a w kręgu najbliższych z I grupy podatkowej 9637 zł), podatek wynieść może nawet 12%.

Wypłaty „a konto” przyszłych wynagrodzeń i pożyczki od pracodawcy

Wypłaty dokonane przez pracodawcę przed standardowym terminem podlegają tego samego rodzaju opodatkowaniu i oskładkowaniu co wypłaty terminowe. Takie wypłaty będą też ujęte w rocznym rozliczeniu pit.

Inaczej wygląda kwestia nieoprocentowanej pożyczki zaciągniętej u pracodawcy. Jeżeli zakład pracy nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów, a poza tym przy udzielaniu pożyczek stosowane są zasady jednolite wobec wszystkich pracowników, wtedy niezapłacone odsetki z umowy pożyczki nieoprocentowanej nie są traktowane jako przychód pracownika i nie podlegają podatkowi pit. Gdyby jednak wystąpiła sytuacja, że preferencje dotyczyłyby tylko wybranych pracowników, należałoby zastosować podatek od przychodu ze stosunku pracy.

Na wakacje z ZFSŚ i ze świadczenia urlopowego

Nie podlegają opodatkowaniu w rozliczeniu PIT kwoty otrzymane przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zarówno rzeczowych oraz otrzymane przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Dotyczy to świadczeń w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie. Świadczenia te nie podlegają również składkom ZUS.

Inaczej jest w przypadku, gdy pracodawca nie założył ZFŚS i na wakacje przeznacza tzw. świadczenie urlopowe. Pracodawcy nie mają obowiązku zakładania Funduszu, jeśli zatrudniają (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku) mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mogą wtedy nie tworzyć Funduszu , lecz mogą wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe. Takie świadczenia urlopowe są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Natomiast podlegają one opodatkowaniu podatkiem pit na zasadach takich, jak wynagrodzenie – pracodawca pobiera zatem zaliczkę na podatek i wypłaca świadczenie w kwocie netto. W rocznym rozliczeniu pit należy wykazać te kwoty.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00