Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Kiedy formularz PIT 37 musimy zastąpić drukiem PIT 36

Kiedy formularz PIT 37 musimy zastąpić drukiem PIT 36

▪ 11 kwietnia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Wybór formularza do rocznego zeznania podatkowego zależy przede wszystkim od tego, z jakich źródeł uzyskaliśmy przychody w roku podatkowym oraz z jakiej metody rozliczenia korzystamy. Zarówno formularz PIT-36, jak i PIT-37 służą do rozliczania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej, ale nie możemy stosować ich zamiennie.

Kiedy formularz PIT 37 musimy zastąpić drukiem PIT 36

Spis treści

 1. Kto może rozliczyć podatki na druku PIT-37?
 2. Kto nie może rozliczyć się na PIT-37?
 3. Dla kogo przeznaczony jest druk PIT-36
 4. Wspólne cechy deklaracji PIT-37 i PIT-36

Kto może rozliczyć podatki na druku PIT-37?

Najpopularniejszym formularzem do rocznych zeznań podatkowych jest PIT-37. Rozliczają się na nim pracownicy i świadczeniobiorcy, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Na druku PIT-37 możemy wykazać dochody z wielu źródeł, ale tylko te, które spełniają powyższe warunki. W szczególności wykazujemy:

 • wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • emerytury lub renty krajowe (w tym renty strukturalne, renty socjalne), świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne;
 • przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendia podlegające opodatkowaniu;
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej);
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym.

Kto nie może rozliczyć się na PIT-37?

Jeżeli podatnik poza dochodami, jakie mógł wykazać na formularzu PIT-37, uzyskał w roku podatkowym inne przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to do rozliczenia rocznego stosuje formularz PIT-36.

Na druku PIT-37 nie mogą złożyć zeznania rocznego podatnicy, którzy:

 • prowadzili w roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach oraz działy specjalne produkcji rolnej;
 • uzyskali inne przychody opodatkowane według skali bez pośrednictwa płatników;
 • uzyskali przychody ze źródeł położonych za granicą;
 • są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci.


Zamiast formularza PIT-37 należy zastosować wtedy formularz PIT-36.

Dla kogo przeznaczony jest druk PIT-36

Generalnie druk PIT-36, w przeciwieństwie do druku PIT-37, przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskiwali dochody bez pośrednictwa płatników i zobowiązani byli do samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie podatkowe.

Na formularzu PIT-36 rozliczenie podatkowe składają podatnicy, którzy:

 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej;
 • uzyskali przychody:

  a) z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  b) przychody, od których samodzielnie opłacali zaliczki na podatek dochodowy,
  c) zagraniczne przychody
  d) z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek.

 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego (zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy);
 • dokonują doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT;
 • sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu ubiegłego roku podatkowego;
 • doliczają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną);
 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych;
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.


W przypadku wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, PIT-36 obowiązuje, gdy oboje lub jeden z nich spełnia którykolwiek z powyższych warunków. Nawet gdy jeden z małżonków mógłby rozliczać się na PIT-37, to przy wspólnym rozliczeniu muszą wtedy wybrać PIT-36.

Wspólne cechy deklaracji PIT-37 i PIT-36

Deklaracje PIT-37 i PIT-36 mają wiele cech wspólnych:

 • dotyczą opodatkowania na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej);
 • stwarzają możliwość rozliczenia indywidualnego, jak i łącznie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • za ich pośrednictwem skorzystamy z wielu ulg podatkowych i odliczeń:

  -odliczenia od dochodu: składek na IKZE (konto emerytalne), składki ZUS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, ulga rehabilitacyjna (na leki, na sprzęt rehabilitacyjny, na używanie samochodu, na psa asystującego i itd.), darowizny kościelne, darowizny na rzecz organizacji społecznych, za oddaną krew, internetowa;

  -odliczenia od podatku: ulga na dzieci, ulga abolicyjna.


Ponadto zarówno PIT-37 jak i PIT-36 udostępniają możliwość złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z preferencyjnego wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z dzieckiem, odliczyć ulgi podatkowe czy przekazać 1% OPP, nie muszą zmieniać druku PIT-37 na PIT-36, gdy nie dotyczą ich warunki rozliczania na PIT-36. Obdarowanie częścią swojego podatku jest możliwe również w drodze rozliczenia na podstawie innych deklaracji tj. PIT-28, PIT-38, PIT-39.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00