Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Koszty uzyskania przychodów innych niż z pracy w rocznym PIT

Koszty uzyskania przychodów innych niż z pracy w rocznym PIT

▪ 15 marca 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 20 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Koszty uzyskania przychodów, które rozliczamy w rocznym PIT mogą być z pracy, z tytułu praw autorskich, czy z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenie, dzieło). W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia z tych trzech ostatnich rodzajów kosztów.

Koszty uzyskania przychodów innych niż z pracy w rocznym PIT

Spis treści

 1. Koszty uzyskania przychodów - umowy z przeniesieniem praw autorskich
 2. Koszty uzyskania przychodów - umowy z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy
 3. Koszty uzyskania przychodów - umowy zlecenia i o dzieło
 4. Koszty uzyskania przychodów - zarządzanie i członkostwo w radach

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Koszty uzyskania przychodów - umowy z przeniesieniem praw autorskich

Koszty uwzględnione przez zleceniodawcę są wykazane w  PIT‑11. To ustawowe koszty, które nam przysługują z tytułu przychodów z praw autorskich wykazanych w  PIT-11.

Ustawowe koszty dla praw autorskich wynoszą (są one już uwzględnione w naszym Picie 11) z tytułu:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy o PIT),
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną –  50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o PIT),
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami –  50% uzyskanego przychodu,

Należy pamiętać, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).

Koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich nie mogą w roku przekroczyć 85 528 zł (wraz z umowami z przeniesieniem praw w ramach stosunku pracy).

Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 85 528 zł i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.

Koszty uzyskania przychodów - umowy z przeniesieniem praw autorskich w ramach stosunku pracy

Są to koszty z tej części umowy pracy, która dotyczyła praw autorskich. Dotyczy to sytuacji, gdy w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonujemy utwory (dzieła) autorskie (każdy przejaw działalności o indywidualnym charakterze).

Koszty z tego tytułu są już wykazane w  PIT-11. Koszty uzyskania przychodów 85 528 zł i nasze wydatki są udokumentowane, to możemy przyjąć koszty faktycznie poniesione.

Koszty uzyskania przychodów - umowy zlecenia i o dzieło

Ustawowe koszty uzyskania przychodów w ramach umów zleceń i o dzieło:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
  z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności (na przykład przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • z umów zlecenia i z umów o dzieło wynoszą 20% przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Ustawowe koszty są uwzględnione w PIT-11.

Jeśli faktycznie poniesione przez nas koszty uzyskania przychodów były wyższe niż te wykazane w PIT-11 i możemy to udowodnić, to możemy wpisać wysokość kosztów faktycznie poniesionych.

Koszty uzyskania przychodów - zarządzanie i członkostwo w radach

Ta kategoria kosztów dotyczy osób:

 • należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • wykonujących działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Koszty uwzględnione przez zleceniodawcę wykazane są w PIT-11.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00