Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Nowe zasady amortyzacji jednorazowej

Nowe zasady amortyzacji jednorazowej

▪ 19 marca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące jednorazowej amortyzacji składników majątku przedsiębiorstwa. Zmianom ulegają np. Odpisy amortyzacyjne, Jednorazowa amortyzacja dla małych przedsiębiorców, zasady amortyzacji jednorazowej nowych fabrycznie środków trwałych, a limit amortyzacji niskocennych środków trwałych ulega podwyższeniu.

 

Nowe zasady amortyzacji jednorazowej

Spis treści

 1. Odpisy amortyzacyjne
 2. Podwyższenie limitu amortyzacji niskocennych środków trwałych
 3. Nowe zasady amortyzacji jednorazowej nowych fabrycznie środków trwałych
 4. Jednorazowa amortyzacja dla małych przedsiębiorców

Odpisy amortyzacyjne

Przedsiębiorcy w ramach działalności gospodarczej dokonują zakupu przedmiotów, które są niezbędne do jej prowadzenia, jak np. meble biurowe, komputer, drukarka, maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności, środki transportu (samochód). Te przedmioty, jeśli przewidywany okres ich używania przez przedsiębiorcę przekracza jeden rok, nazywane są środkami trwałymi.

Na majątek przedsiębiorcy składają się też wartości niematerialneprawne, które przedsiębiorca musi zakupić w związku z prowadzeniem działalności, jak np. prawo do użytkowania licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego, prawo do używania znaku, wykorzystanie wzoru przemysłowego.

Koszt ich zakupu jest rozliczany stopniowo w czasie, równomiernie do stopnia ich zużycia. Stopniowe odliczanie w czasie kosztów nabycia lub też wytworzenia składników majątkowych jest nazywane amortyzacją. Przepisy umożliwiają wliczenie amortyzacji w koszty uzyskania przychodów, a więc tym samym zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym (tzw. amortyzacja podatkowa).

Podwyższenie limitu amortyzacji niskocennych środków trwałych

W przypadku składników majątku, których cena nabycia nie przekracza kwoty określonej limitem, możliwe jest dokonanie odpisu amortyzacyjnego jednorazowo. Do 2017 roku limit ten wynosił 3500 zł, a od 1 stycznia 2018 obowiązuje nowy limit – 10000 zł netto bez VAT (art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Limit określony jest w kwocie netto, czyli bez VAT w przypadku czynnych podatników podatku VAT. Przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami podatku VAT nie mają prawa do odliczenia podatku VAT i w ich przypadku cena nabycia liczona jest łącznie z podatkiem VAT.

Stawka amortyzacji jednorazowej 100% pozwala na jednorazowe ujęcie odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych. Jeśli więc wartość początkowa zakupu nie przekroczy limitu 10000 zł, przedsiębiorcy nie muszą wprowadzać go do ewidencji środków trwałych ani amortyzować w czasie. Wydatek mogą zaliczyć jednorazowo bezpośrednio do kosztów.

Podwyższona kwota 10 000 zł stosowana dla celów amortyzacji jednorazowej dotyczy składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

Nowe zasady amortyzacji jednorazowej nowych fabrycznie środków trwałych

W sierpniu 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące amortyzacji jednorazowej, na mocy, których wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń. Nie podlegają takiemu odliczeniu nieruchomości i środki transportu.

Nowym fabrycznie środkiem trwałym jest taki sprzęt (maszyna, urządzenie), który nigdy wcześniej nie był używany ani przez przedsiębiorcę, który go kupił, ani przez żadnego innego podatnika. Limit jednorazowej amortyzacji, z której może skorzystać w roku podatkowym każdy przedsiębiorca, wynosi 100 000 zł.

Prawo do jednorazowej amortyzacji przy zakupie nowych fabrycznie środków trwałych przysługuje pod warunkiem, że wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi, co najmniej, 10 000 zł. Przepisy dopuszczają uwzględnienie w limicie 10 000 zł wartości kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków musi być wyższa niż 3,5 tys. zł.

Limit 100 000 zł dotyczy sumy zarówno zaliczek wpłaconych na poczet nabycia środków trwałych, jak i dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych.

Znowelizowane przepisy wprowadziły możliwość zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – do wysokości 100 000 zł – wpłaconych zaliczek na poczet nabycia środków trwałych (z grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, o wartości, co najmniej, 10 000 zł), których dostawa przewidziana jest w następnych okresach rozliczeniowych. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną limit 100 000 zł odnosi się łącznie do wszystkich wspólników.

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dopiero w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Wprowadzenie do ewidencji powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu, w którym przekazano taki środek trwały do użytku.

Jednorazowa amortyzacja dla małych przedsiębiorców

Z nowych przepisów mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy (o przychodach nieprzekraczających 1,2 mln euro) mają do wyboru dwie możliwości jednorazowej amortyzacji w przypadku nabycia środka trwałego uprawniającego do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:

 • według dotychczasowych zasad w wysokości 50 000 euro;
 • w wysokości 100 000 zł (nowe rozwiązanie).

Odpisu można dokonać wyłącznie na podstawie jednego z tych rozwiązań.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00