Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia PIT-16, 16a

PIT-16, 16a - co to jest, kto rozlicza, jak wypełnić?

▪ 13 marca 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Formularz PIT-16 przeznaczony jest dla podatników, którzy za metodę rozliczenia podatku dochodowego, wybierają kartę podatkową. PIT-16 jest uproszczoną formą rozliczenia.

PIT-16, 16a - co to jest, kto rozlicza, jak wypełnić?

Karta podatkowa przynosi podatnikom wiele korzyści, niosąc ze sobą liczne uproszczenia i udogodnienia w rozliczaniu podatku. Warto wiedzieć, że karta podatkowa jest formą opodatkowania, stanowiącą wyjątek od zasad ogólnych, dlatego też podatnik chcąc rozliczać się na jej podstawie, musi wcześniej poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy.

Karta podatkowa jako sposób opodatkowania

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest podstawą funkcjonowania tej formy opodatkowania i w tym akcie prawnym podatnik znajdzie wszystkie informacje na temat jej funkcjonowania.

Warto pamiętać, że informacje na temat terminu złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej oraz sposób jego złożenia, określa art. 29 ustawy. Stosując się do tego przepisu, podatnik do dnia 20-go stycznia musi złożyć w/w wniosek do naczelnika odpowiedniego miejscowo urzędu skarbowego, na formularzu PIT-16. Po złożeniu wniosku na formularzu PIT-16, naczelnik wybranego urzędu skarbowego wydaje decyzję - jeśli jest ona pozytywna, podatnik prowadząc działalność, zobowiązany jest do comiesięcznej zapłaty stałej wysokości podatku.

W razie rozpoczynania działalności, podatnik może złożyć wniosek o formę opodatkowania w postaci karty podatkowej, przed rozpoczęciem działalności - wniosek na formularzu PIT-16 może dołączyć również do wniosku o wpis do CEIDG.

PIT-16A – czym jest i kto może go wypełnić?

Formularz PIT-16A to deklaracja przeznaczona dla podatników, którzy powinni wykazać wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą zapłacili i odliczyli od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Tego typu formularz wypełnić i złożyć może podatnik, rozliczający się ryczałtowo w formie karty podatkowej.

PIT-16A należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 31 stycznia roku podatkowego następującego po roku, za który dokonujemy rozliczenia.

Deklarację tę wypełniają podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej. Niezbędne do tego jest złożenie do 20 stycznia roku, który będzie rozliczany, wniosku o przyznanie tej formy opodatkowania, za pomocą formularza PIT-16. 

Ważne jest, aby wiedzieć, że PIT-16A nie jest deklaracją, za pomocą której podatnik wykaże przychody uzyskane przez siebie w określonym roku podatkowym! Do tego służą formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i inne.

Podatniku! Pamiętaj, że:

  • PIT-16 – to formularz, na którym złożysz wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej,
  • PIT-16A – to deklaracja, w której wyszczególnisz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczanej od ustalonej kwoty karty podatkowej.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00