Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia PIT 2025 - wymagane informacje i dokumenty

PIT 2025 - wymagane informacje i dokumenty

▪ 22 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 19 kwietnia 2024 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Sprawne rozliczenie podatkowe PIT 2025 wymagać będzie odpowiednich przygotowań. Przede wszystkim należy postarać się o szereg informacji i dokumentów, z których będziemy musieli skorzystać, wypełniając deklarację podatkową.

PIT 2025 - wymagane informacje i dokumenty

Spis treści

 1. Podstawowe informacje
 2. Rozliczanie przychodów za rok 2024
 3. Podwyższenie kosztów podatkowych 
 4. Rozliczenie ulgi internetowej
 5. Rozliczenie ulgi prorodzinnej
 6. Rozliczenie darowizn za pożytek publiczny, krew lub kościelnych
 7. Przekazanie 1,5% PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego
 8. Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej
 9. Rozliczenie składek na IKZE (indywidualne konto emerytalne)
 10. Rozliczanie pozostałych ulg i odliczeń
 11. Rozliczenie działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2024
 12. Rozliczenie pracy za granicą
 13. Rozliczenie sprzedaży nieruchomości 

Podstawowe informacje

Rozliczenie PIT na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wymaga w szczególności następujących informacji:

 • numer PESEL, a w przypadku rozliczania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej - NIP;
 • adres – podatnika, jego małżonka (jeśli wybraliśmy rozliczenie z małżonkiem), jego dzieci;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu za rok 2024 wykazana w zeznaniu złożonym w 2025 r. (w przypadku chęci wysłania PIT-u przez Internet lub skorzystania z deklaracji wstępnie wypełnionej PIT-PFR).

W przypadku korzystania po raz kolejny z rozliczenia elektronicznego na PITax.pl Łatwe podatki nie ma potrzeby ponownego wpisywania do programu podstawowych informacji wymaganych dla rozliczenia e-PIT (np. PIT-37). Opierając się na informacjach podanych przez podatnika w trakcie poprzedniego rozliczenia, program automatycznie uzupełni tegoroczne rozliczenie. Także kwota przychodu za rok 2024, zostanie automatycznie uwzględniona jako podpis w przypadku wysłania zeznania do urzędu przez Internet – o ile ubiegłoroczne rozliczenie zostało przeprowadzone z tego samego konta podatnika.

Rozliczanie przychodów za rok 2024

 • wszystkie formularze PIT-11 za rok 2024 zostaną przysłane przez pracodawcę do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2025 r. oraz do pracownika do 28 lutego 2025 r.;
 • jeżeli podatnik samodzielnie generuje przychody do których nie otrzyma PIT-11 wówczas powinien samodzielnie ustalić ich źródło i opodatkować we właściwej deklaracji e-PIT

  Formularze PIT-11 stanowią podstawę do wypełnienia informacji przez osoby rozliczające się za pośrednictwem PIT-37

Podwyższenie kosztów podatkowych 

 • w przypadku dojazdów do pracy – bilety okresowe imienne na przejazdy autobusem, MPK, koleją, lub promem;
 • w przypadku rozliczania umowy zlecenia/o dzieło itp. – dokumenty potwierdzające poniesione przez podatnika koszty uzyskania przychodów;
 • suma podwyższonych kosztów uzyskania przychodów rozliczanych w danym roku podatkowym. 

Warto również wspomnieć o tym, że koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o pracę mogą odpowiednio wynosić:

Pracownik miejscowy 250 zł miesięcznie
Pracownik dojeżdżający 300 zł miesięcznie

Dodatkowo, należy przy tym zaznaczyć, że rozliczenie PIT 2024 przewiduje koszty uzyskania przychodu, które nie mogą przekroczyć kwoty:

 • 3000 zł przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu - jeżeli pracownik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej;
 • 3600 zł przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu z tytułu jednej umowy;
 • 4500 zł przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu - jeżeli pracownik jednocześnie uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub pracy nakładczej;
 • 5400 zł przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu z tytułu wielu umów.

Rozliczenie ulgi internetowej

Ulga na internet wymaga posiadania następującej dokumentacji:

 • potwierdzającej, kto, komu oraz ile faktycznie zapłacił za udostępnianie Internetu (niezbędne jest potwierdzenie poniesionych kosztów – niezapłacona faktura nie jest wystarczająca);
 • dokumentów za wcześniejsze lata, w których rozliczono ulgę internetową – z ulgi tej skorzystać można przez dwa kolejne lata 

Rozliczenie ulgi prorodzinnej

Najpopularniejsza ulga podatkowa - ulga na dziecko - wymaga dysponowania takimi informacjami i dokumentami jak:

 • numery PESEL dzieci lub ich imiona, nazwiska i daty urodzenia;
 • dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi (pomimo że nie są one wymagane w trakcie wypełniania zeznania podatkowego, będą konieczne w razie kontroli skarbowej): odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna, lub orzeczenie sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, lub umowa zawarta między starostą a rodziną zastępczą, lub zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie pełnoletniego dziecka do szkoły.

Rozliczenie darowizn za pożytek publiczny, krew lub kościelnych

 • zaświadczenie z punktu poboru krwi potwierdzające ilość oddanej krwi, lub jej składników;
 • dokumenty potwierdzające kto, komu i ile darował, także oświadczenie przyjęcia darowizny.

Przekazanie 1,5% PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego

 • numer KRS wybranej organizacji;
 • cel szczegółowy (opcjonalnie).

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna wymaga uwzględnienia dokumentów i informacji:

 • zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków;
 • dokument imienny lub faktura za leki;
 • dowód własności samochodu;
 • nazwisko i imię przewodnika/certyfikat psa asystującego;
 • innego rodzaju dokumenty poświadczające wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne;
 • potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.

Rozliczenie składek na IKZE (indywidualne konto emerytalne)

 • umowa o prowadzenie indywidualnej składki zabezpieczenia emerytalnego;
 • potwierdzenie opłaconych składek (dane podatnika, wysokość składki, termin opłacenie składki, instytucja pobierająca składki).

Rozliczanie pozostałych ulg i odliczeń

 • wszystkie wymagane dokumenty związane z danym odliczeniem podatkowym.

Rozliczenie działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2024

 • numer NIP (wymagany do rozliczenia przedsiębiorcy);
 • książka przychodów i rozchodów;
 • ewidencja przychodów w przypadku ryczałtowców;
 • remanent;
 • wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych (sprawdzone pod względem formalnym);
 • karty przychodów pracowników (sprawdzone pod względem formalnym).

Rozliczenie pracy za granicą

 • dokumenty potwierdzające uzyskane przychody oraz zapłacony podatek (wydawane przez pracodawcę zagranicznego, odpowiadające polskiemu PIT-11);
 • metoda unikania podwójnego opodatkowania z krajem, w którym pracowano.

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości 

 • potwierdzający zakup akt notarialny (w celu ustalenia daty nabycia nieruchomości);
 • pozwolenie na użytkowanie (w celu ustalenia daty wybudowania);
 • określenie czy podatnik zamierza przeznaczyć dochód ze sprzedaży na swoje cele mieszkaniowe w czasie następujących dwóch lat po dacie sprzedaży.

Zgodnie z zasadami przedawnienia rozliczenia podatkowego, wszystkie dokumenty, jak również kopia deklaracji PIT muszą być przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat. 

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00