Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Podatek liniowy

Podatek liniowy

▪ 12 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r.

Podatek liniowy, podobnie jak inna forma opodatkowania,  może zostać wybrany przy zakładaniu działalności gospodarczej lub do 20-tego stycznia nowego roku podatkowego.

Podatek liniowy

Wyboru dokonuje się poprzez złożenie odpowiednio wypełnionego formularza  CEIDG-1. Złożony do urzędu miasta lub gminy wniosek zostanie automatycznie przekazany do właściwego urzędu skarbowego. Nie ma zatem potrzeby aby powiadamiać organ podatkowy we własnym zakresie.

Podatek liniowy – na czym polega i kiedy go wybrać?

Podatek progowy – na czym polega i jak go wybrać?

Tutaj zajmiemy się bliżej podatkiem liniowym.

Nie każdy podatnik może skorzystać z podatku liniowego. Zgodnie z przepisami  art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych podatkiem liniowym opodatkowuje się dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art.  29, 30 i 30d.

Przychody z pozostałych źródeł, co do zasady, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oprócz tego, wybierając podatek liniowy, przedsiębiorca nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług o tym samym charakterze, co praca wykonywana dla niego na etacie w tym samym roku podatkowym.

Według zasad ogólnych płacimy podatek w wysokości: 18% (do kwoty dochodu 85 528 zł) i 32 % ponad kwotę 85 528 zł- tzw. drugi próg podatkowy) - Stawki podatkowe na 2020 rok mamy 2, a wysokość podatku zależy od uzyskanych dochodów.

W przypadku podatku liniowego stawka jest jedna i wynosi 19% niezależnie od osiągniętego dochodu.

Dlaczego więc nie wszyscy decydują się na podatek liniowy?   Kiedy wybieramy podatek liniowy, nie możemy korzystać z wielu ulg podatkowych. Dlatego ten sposób opodatkowania staje się opłacalny dla podatnika dopiero po uzyskaniu około 100 tys. zł dochodu.

Minusy podatku liniowego

1.W tym sposobie opodatkowania nie bierze się pod uwagę kwoty wolnej od podatku,  czyli ustalonej wysokości dochodu (w Polsce do 2017 roku przewidywane jest – 3091 zł), od którego ustawodawca postanowił nie pobierać podatku.

2.Rozliczający się w oparciu o podatek liniowy przedsiębiorca nie może też skorzystać z

  • ulg podatkowych, np. ulgi na internet, czy ulgi na dzieci, w przypadku, gdy jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza,

  • możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem, gdzie podatek liczony jest od połowy sumy wspólnych dochodów, a następnie uzyskaną kwotę podwaja się.

3. Opodatkowanie w sposób liniowy powoduje konieczność składania specjalnej deklaracji PIT 36L – Jak rozliczyć? W przypadku, gdy oprócz prowadzonej działalności, podatnik pracuje na etacie bądź działa osobiście, do rozliczenia rocznego konieczne będzie złożenie dwóch odrębnych deklaracji , np. rozliczenie pit 37  i pit-36L. Oczywiście swoją drogą trzeba wiedzieć Do kiedy składamy PITy 2019/2020? i zrobić inne wymagane rozliczenie pit - np. pit 28, pit 38.

Zalety podatku liniowego

Podatek liniowy posiada jednak pewne korzyści, które biorą pod uwagę przedsiębiorcy:

  1. Stawka 19% stosowana jest niezależnie od osiągniętego dochodu. Szczególnie korzystna jest w przypadku przedsiębiorców, którzy przekroczyli drugi próg podatkowy, ponieważ opodatkowanie na zasadach ogólnych zakłada stosowanie stawki w wysokości aż 32%. Przy dochodach około 100 tys. zł. podatek liniowy przynosi wymierne oszczędności podatkowe.

  2. Łatwiejsze rozliczanie pit, gdyż nie trzeba pamiętać  Ile wynosi kwota wolna od podatku? Jakie Ulgi można odliczyć? Rozliczający się podatkiem liniowym przedsiębiorca nie musi także uwzględniać dwóch stawek (aktualnie 18% i 32%). Brak ulg przy rozliczeniu rocznym pit oznacza z kolei mniej załączników, jakie powinny być w takim przypadku złożone wraz z deklaracją.

  3. Sam mechanizm wyliczania dochodu jest taki sam jak przy skali podatkowej. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania, czyli przedsiębiorca ma możliwość  rozliczania w działalności kosztów poniesionych celem uzyskania przychodów, ich zabezpieczenia lub zachowania ich źródła w przyszłości. Przychody oraz koszty ustala się na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (np. w przypadku spółek posiadających osobowość prawną).

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00